Gatebilde fra Hammerfest. Foto: Bente Haarstad.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde nylig flyttetallene for 2020, som også gir en klar pekepinn om innvandringen i fjor, all den tid de også omfatter utenlandske flyttetall etter statsborgerskap.

Hovedbildet som avtegner seg, er at nettoinnvandringen gikk klart ned i 2020. For mens nettoinnvandringen til Norge var på ca. 25.000 personer i forfjor, var den litt over 11.000 i fjor.

Om vi henter tall for verdensregioner fra statistikkbankens tabell 11327 hos SSB, ser utviklingen de siste femten årene slik ut:

Nettoinnvandringen til Norge gikk altså ned for samtlige utenlandske grupper, mens den gikk opp for nordmenn, som lenge har hatt netto utflytting fra hjemlandet, slik den mørkeblå kurven viser.

For ikke-vestlige (oransje) er nedgangen spesielt stor, fra nærmere 14.000 i 2019 til noe over 4000 i 2020, det laveste antallet i manns minne, men også for europeere utenfra Norden (fiolett og grønn) er nedgangen tydelig.

Det er liten tvil om at dette henger sammen med utbruddet av koronaepidemien i begynnelsen av 2020. Dette fremtrer klart hvis man ser på de kvartalsvise tallene over ikke-vestliges innvandring og utvandring:

I 2. kvartal av 2020, akkurat idet epidemien begynner å prege samfunnet for alvor, er det for første gang på svært lenge en nettoutvandring av ikke-vestlige fra Norge, en statistisk anomali som overrasker til tross for epidemien.

Dette kan ha sammenheng med at mange innvandrere har mistet jobben som følge av koronatiltakene i Norge. Allerede i mars 2020 var arbeidsledigheten blant innvandrere tredoblet.

Den demografiske virkningen ser imidlertid ut til å være raskt forbigående, da nettoinnvandringen av ikke-vestlige i 4. kvartal ikke er særlig mye lavere enn i 1. kvartal.

Viruset alene stanser altså ikke folkevandringen, det forsinker den bare et øyeblikk.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.