Folkeliv på Karl Johans gate i mai. Husholdningenes konsum har falt kraftig i andre kvartal sett under ett, til tross for oppgang i mai og juni. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

BNP for Fastlands-Norge økte med 3,7 prosent i juni, men det er ikke nok til å hente inn nedgangen fra i vår. Fallet i andre kvartal er større enn noen gang.

I andre kvartal i år gikk bruttonasjonalproduktet (BNP) ned med 6,3 prosent, som er det største fallet Statistisk sentralbyrå noen gang har målt for et kvartal.

Aktiviteten i norsk økonomi falt brått etter innføringen av kraftige smitteverntiltak 12. mars. BNP for Fastlands-Norge gikk ned 7,3 prosent i mars, og ytterligere 4,1 prosent ned i april.

I mai og juni økte aktiviteten markert, men aktivitetsnivået i juni var likevel nesten 6 prosent lavere i juni enn i februar.

– Dette bekrefter at norsk næringsliv har store utfordringer, sier næringsminister Iselin Nybø (V) og omtaler fallet på 6,3 prosent som «dramatisk».

Verre enn finanskrisen

SSB har kvartalsvis nasjonalregnskap tilbake til 1978. Fram til nå ble den største nedgangen registrert under finanskrisen. I fjerde kvartal 2008 gikk BNP ned 2,3 prosent.

– Etter den dramatiske nedgangen i aktiviteten i mars og april var fastlandsøkonomien i juni under halvveis tilbake fra bunnpunktet. Dermed ble andre kvartal nesten tre ganger så ille som det verste kvartalet under finanskrisen, sier Pål Sletten, seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB.

Han påpeker at det er større usikkerhet enn vanlig ved tallene i denne perioden.

– Vi har vært nødt til å ta i bruk nye datakilder for å fange opp helt uvanlige omveltninger i norsk økonomi. Tallene kan bli revidert etter hvert som vi får bedre datagrunnlag, sier Sletten.

Eksport og import ned

Det største bidraget til juni-veksten kom fra helse- og omsorgstjenester. Dette skyldes i hovedsak av at aktiviteten på sykehusene har kommet tilbake til normalt nivå, ifølge SSB.
Også overnatting- og serveringsvirksomhet, kultur og annen tjenesteyting har bidratt til veksten i slutten av kvartalet.

Husholdningenes forbruk økte med rundt 5 prosent i mai og nesten 9 prosent i juni, men sett under ett var det i andre kvartal likevel en nedgang på 10,3 prosent i husholdningenes forbruk.

Eksporten fra Norge falt med nesten 9 prosent i andre kvartal, mens importen falt med 17 prosent i kvartalet. Både import- og eksport-tallet trekkes kraftig ned på grunn av redusert reisevirksomhet i denne perioden.

Eksporthandlingsplan

Næringsminister Iselin Nybø mener BNP-tallene viser at vi fortsatt har en lang vei å gå etter koronapandemien.

– Nå må vi løfte bedriftene og næringslivet videre opp, det gjør vi blant annet ved at vi snart legger på bordet en eksporthandlingsplan som skal støtte norske eksportnæringer. Og vi jobber med å utforme ny maritim politikk fremover, for en størst mulig bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene, sier statsråden.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank kommenterer at BNP-tallene er omtrent som Norges Bank ventet i juni.

– Om vi får rett i at vi vil se et fortsatt stramt boligmarked, høy inflasjon, sterk vekst i privat forbruk og en kontrollert smitteutvikling, vil Norges Bank derfor kunne oppjustere rentebanen ytterligere når vi kommer til rentemøtet i desember, sier han.

 

Bestill Kent Andersens bok om klimasaken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.