Nytt

Fra åpningen av Sverderup-feltet 7. januar 2020. Foto: Carina Johansen/NTB

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt med 2,5 prosent fra 2019 til 2020. Det er antakelig den sterkeste nedgangen siden andre verdenskrig.

Nedgangen på 2,5 prosent betyr likevel at norsk økonomi klarte seg relativt godt gjennom 2020 sammenlignet med andre land, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

De fleste store europeiske landene har hatt vesentlig sterkere nedgang, og nedgangen på 2,5 prosent i Norge er bedre enn fryktet.

− Det foreløpige nasjonalregnskapet viser at nedgangen i 2020 ble noe mindre enn mange fryktet da vi sto i den strengeste nedstengningen i mars og april i fjor. Likevel er dette den sterkeste nedgangen vi har målt i fastlandsøkonomien siden tallserien begynte i 1970, og det er antakelig den sterkeste nedgangen siden annen verdenskrig, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

Selv om nedgangen i mars og april rammet bredt, var den særlig sterk i tjenestenæringer der smittevernhensyn førte til at aktiviteten ble innstilt.

På slutten av året gikk det noe bedre. Fjerde kvartal endte med en vekst på 1,9 prosent og en økt aktivitet på 1 prosent i desember.

På tross av koronapandemien var det også god vekst i norsk olje- og gassproduksjon i 2020, noe som hjalp til med å bremse nedgangen. Dette skyldes blant annet oppstart av produksjonen på Johan Sverdrup-feltet.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!