Norsk industri har opplevd en historisk nedgang på grunn av koronaviruset, skriver SSB i en ny rapport. Foto: Jan Haas / NTB scanpix

SSB melder at norsk industriproduksjon fortsatt er preget av koronapandemien og kaller den sterke nedgangen fra mars til mai på 5,2 prosent et historisk fall.

Statistikken går tilbake helt til 1990 og Statistisk sentralbyrå (SSB) har aldri tidligere målt et større fall i en tremånedersperiode for industriproduksjonen.

Sesongjusterte tall viser at produksjonen har vært 5,2 prosent lavere i perioden mars til mai i forhold til de tre foregående månedene.

Det var særlig bygging av skip og oljeplattformer som bidro klart mest til nedgangen i tremånedersperioden med et fall på hele 30 prosent.

På den andre siden bidro næringsmiddelindustrien til å dempe den samlede nedgangen med en solid produksjonsøkning i perioden. Veksten henger sammen med høy etterspørsel fra den norske dagligvarebransjen, skriver SSB.

Falt 3 prosent fra april til mai
Sesongjusterte tall viser at fra april til mai gikk industriproduksjonen ned 3 prosent. Fallet kommer etter en nedgang på 1,5 prosent fra mars til april.

En positiv utvikling i mai var likevel tegn til bedring innenfor næringsgruppa møbelindustri, samt i bygging av skip og oljeplattformer.

Økningen på henholdsvis 29,5 prosent og 4,7 prosent kan sees i sammenheng med mindre strenge smittevernregler. Olje- og gassproduksjonen har ikke blitt nevneverdig utsatt av koronautbruddet i perioden mars- mai 2020.

Røde tall i Eurosonen – Norge best ut i Skandinavia
Eurosonen opplevde et kraftig fall i 2020 på over 18 prosent fra mars til april. Denne kraftige nedgangen skyldes de ulike koronatiltakene. Flere store europeiske industrinasjoner som Tyskland, Frankrike og Italia opplevde alle et produksjonsfall i april på over 20 prosent.

I den samme perioden hadde industriproduksjonen i Norge en nedgang på 1,6 prosent. Sverige hadde en kraftig nedgang på hele 17 prosent, mens Danmark hadde et fall på 4,5 prosent.

 

Kjøp T-skjorter her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.