Finansdepartementet i Regjerings­kvartalet i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB.

Regjeringen kutter i oljepengebruken og foreslår å bruke 84,4 milliarder kroner mindre neste år. Bakteppet er at det går bedre med norsk økonomi enn ventet.

– Gjenåpningen av samfunnet har gitt høy fart i norsk økonomi. Den økonomiske krisen er nå i all hovedsak over, og store deler av næringslivet venter høy vekst fremover, skriver Finansdepartementet i en pressemelding hvor nøkkeltallene for neste års statsbudsjett presenteres.

Dermed legges det opp til å bruke mindre oljepenger neste år.

– Bruken av oljepenger i 2022 er anslått til 322,4 mrd. kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Raskt fall i arbeidsledighet
Det tilsvarer 2,6 prosent av oljefondet ved inngangen til året, ned fra 3,6 prosent i år. Dermed er oljepengebruken innenfor den såkalte handlingsregelen på 3 prosent.

– Den registrerte arbeidsledigheten går raskt ned og er nesten tilbake på nivået fra før pandemien. Nedgangen går hurtigere enn det vi så for oss i revidert nasjonalbudsjett i mai. Samtidig vil det også i 2022 være noen ettervirkninger av pandemien. Den registrerte ledigheten anslås å gå ned fra 3,2 prosent i 2021 til 2,4 prosent i 2022, heter det i pressemeldingen.

For å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive, legger Finansdepartementet fram noen nøkkeltall klokka 8. Resten av statsbudsjettet blir presentert klokka 10.

Etterfølger ekspansive budsjetter
Det understrekes at selv om budsjettopplegget for 2022 isolert sett virker noe innstrammende, så trekker de svært ekspansive budsjettene i 2020 og 2021 fortsatt opp aktiviteten i norsk økonomi i 2022.

– Dessuten virker avvikling av aktivitetsbegrensende smitteverntiltak i seg selv veldig ekspansivt på økonomien. I tillegg gir den økte sparingen i husholdningene gjennom krisen nå utslag i høy etterspørsel etter varer og tjenester.

Nye anslag, som regjeringen legger til grunn i statsbudsjettet, viser at samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP-Fastlands-Norge) er ventet å øke med 3,8 prosent neste år, mot en ventet økning på 3,9 prosent i år.

– Flere næringer opplever problemer med flaskehalser blant annet fordi det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft, skriver Finansdepartementet.

I 2020 hadde BNP-Fastlands-Norge en anslått nedgang på 2,5 prosentpoeng. Fastlandsøkonomien beskriver norsk økonomi utenom olje- og gassvirksomheten.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.