Regjeringen øker oljepengebruken med nesten 30 milliarder kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Det framgår av hovedtallene i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Hovedtallene ble publisert klokka 8 torsdag, mens budsjettforslaget først blir lagt fram klokka 10.45.

Oljepengebruken anslås til 352,2 milliarder kroner i år. Det er om lag 30 milliarder kroner mindre enn før revidert budsjett, men fortsatt om lag 30 milliarder kroner høyere enn anslaget i regjeringens tilleggsproposisjon fra i fjor høst, ifølge pressemeldingen til Finansdepartementet.

Oljepengebruken i revidert anslås å utgjøre 2,9 prosent av Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.

– Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur, til tross for urolige omstendigheter. Den økonomiske veksten er sterk, sysselsettingen er høy, og arbeidsledigheten er lav. Bedriftene melder om økende mangel på arbeidskraft, og lønns- og prisveksten tiltar, skriver departementet.

Hovedtallene fra regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Tallene for 2021 er i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2022 (strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd): 352,2 milliarder kroner (354,4). Det er 29,8 milliarder kroner mer enn anslaget i regjeringens tilleggsproposisjon fra i fjor høst.

* Uttak fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland) målt ved verdien ved inngangen til året: 2,9 prosent (3,2). Ved utgangen av 2021 var fondets markedsverdi 12.340 milliarder kroner. I dag er markedsverdien i overkant av 11.720 milliarder kroner.

* Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge er anslått å øke med 3,6 prosent i år (4,2)

* Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 3 prosent (1,2)

* Ventet ledighetstall i 2022 (AKU): 3,3 prosent av arbeidsstyrken (4,4)

* Ventet registrerte ledige i 2022: 1,8 prosent (3,1)

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpuls): -0,5 prosent (-0,6)

(Kilde: Finansdepartementet)

Les også:

Økonomiprofessor: Regjeringen er nødt til å stramme inn

Inflasjonen øker til 7,4 prosent i Tyskland – høyeste på 40 år

Kjøp Roger Scrutons bok «Konservatismen» fra Document Forlag her. Vi har trykket nytt opplag.

Kjøp Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.