Inn i tåkeheimen? Finansminister Siv Jensen (FrP) har mottatt Pengefondets rapport om norsk økonomi, 6. mai. Foto: Geir Ruud/NTB Scanpix

Regjeringen la nylig frem revidert nasjonalbudsjett for 2019. En vesentlig opplysning manglet i år, nemlig «Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner». Hvorfor har regjeringen utelatt denne sentrale opplysningen?

Under fremleggelsen av nasjonalbudsjettet i fjor, ble «Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner» av regjeringen anslått til 8.504 milliarder kroner (tabell 3.3 på s. 33). Dette anslaget var litt mer enn daværende markedsverdi av «Oljefondet» (Statens pensjonsfond utland) på 8.400 milliarder kroner. Underdekningen var på 104 milliarder kroner.

For kort tid siden ble Revidert Nasjonalbudsjett for 2019 lagt frem. I tabell 3.3 «Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens Pensjonsfond» på s. 34, savner man dette nøkkeltallet som viser «Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner». Er opplysningen utelatt fordi underdekningen er større enn i fjor, og man frykter spørsmål om hvorvidt staten kan oppfylle sine fremtidige pensjonsforpliktelser?

Markedsverdien på Oljefondet er i skrivende stund 9.045 milliarder kroner, og regjeringens anslag er i revidert nasjonalbudsjett på 9.300 milliarder kroner. En viktig årsak til at Oljefondets kroneverdi er opp, skyldes blant annet svekkelse av den norske kronen mot dollar, euro og pund.

Men hva med pensjonsforpliktelsene? Disse øker med befolkningsveksten, og vil også for 2019 garantert øke.

– Selv uten ytterligere utbygging av offentlig finansierte velferdsordninger, ligger statens utgifter an til å bli høyere enn statens inntekter, sa daværende statssekretær Paal Bjørnestad (FrP) i Finansdepartementet til Finansavisen allerede i 2016.

Legger man til den antatte nåverdien av pensjonsforpliktelsene (et estimat er at den øker med ca. 200 milliarder kroner pr. år) og Statens Pensjonskasses forpliktelser (som antas å være på ca. 700 milliarder kroner), får man et beløp på ca 9.300 milliarder kroner. Dette er ca 250 milliarder kroner høyere enn verdien på dagens Oljefond.

Oljefondet dekker altså ikke lenger de fremtidige pensjonsforpliktelsene. Den kapitalen man har i reserve etter at gjeld og forpliktelser er fratrukket, er i dag negativ.

Det såkalt «oljekorrigerte overskuddet» (som egentlig er et underskudd på driften av AS Norge) er for 2019 på -229,2 milliarder kroner, og dette underskuddet tettes ved å overføre tilsvarende beløp fra Oljefondet (Statens pensjonsfond utland).

Hvorfor går AS Norge med et så stort underskudd? Kan den enorme befolkningsveksten Norge har opplevd de siste 20-30 årene ha noe å si, eller er det andre, vesentlige forklaringer? Hva svarer Siv Jensen?

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂