27. februar smilte den avtroppende sjefen i Statens pensjonsfond, Yngve Slyngstad, under sin presentasjon av årsrapporten for Statens pensjonsfond utland 2019. Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent. Det tilsvarer 1.692 milliarder kroner. I løpet av mindre enn en måned er hele avkastningen borte. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Mer enn 20% av oljefondets verdier er i kjølvannet av børskollaps og fall i kronekursen og oljeprisen borte.  Verdifallet er så stort at det tilsvarer verdien statsbudsjettet for 2020 ganger to. Dette griper rett inn i fremtidige pensjonsforpliktelser.

Fordi Oljefondet som er notert i kroner, kan man på Oljefondets hjemmesider lese at fondet i skrivende stund er verdt 300 milliarder kroner mer i dag enn ved årsskiftet. Men dette er en illusjon som skyldes at vår egen valuta har kollapset: Fondet eier ingen ting som er notert i norske kroner.

– Sjelden har utviklingen vært mer misvisende enn nå. I realiteten har vi mistet mer enn en femtedel av oljeformuen vår, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til NRK.

Fondet har store investeringer i statsgjeld, selskapsgjeld og eiendom i utlandet. I tillegg eier det aksjer i 9000 aksjeselskaper verden rundt.

Oljefondet var ved utgangen av fjoråret verdt om lag 1149 milliarder dollar. Nå er sannsynligvis fondet verdt omkring 882 milliarder dollar. Det innebærer en nedgang på 23 prosent.

Verdifallet er så stort at det tilsvarer verdien av statsbudsjettet for 2020 to ganger.

– Vi har aldri før sett et så stort fall i globale aksjemarkeder innen et kvartal. Aksjeandelen er også skyhøy og dermed legger dette an til å bli det svakeste kvartalet for oljefondet noensinne, sier Næss.

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarte i sin årstale politikerne mot å bruke penger fra fondet som skyldes at vår egen valuta var blitt svakere.

– Det er illusorisk hvis man tenker på landets kjøpekraft, fordi vi skal importere varer og tjenester. Landet blir ikke rikere av at kronen svekker seg. Samtidig er det et dilemma når oljefondet øker i kroner, så gir det tilsynelatende staten mer penger å bruke her hjemme, sier Olsen.
Olsen advarte også mot å bruke oljefondet som et verktøy til grønn omstilling og grønne investeringer.

Det er på tide at Norge og våre folkevalgte politikere slutter å leke «humanitær stormakt» på verdensarenaen der de øser ut milliarder av kroner til obskure formål som «The Clinton Foundation» og tusenvis av ikke-etterprøvbare bistandsprosjekter i røverstater der midlene havner i kleptokratenes lommer.

Oljefondets formelle nav er Statens pensjonsfond utland. Det skal blant annet sikre våre fremtidige pensjoner.

Derfor er tiden inne for å sette konsekvensetikk, rasjonell tenkning og nasjonens borgere fremst i køen, og skrote føleri og godhetsposering.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.