Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 174 milliarder kroner. Fondet taper på renteinvesteringene.

Det var fondets aksjeinvesteringer som fikk det klart beste resultatet. De vokste med 3,1 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 1,9 prosent, mens renteinvesteringene var ned 0,3 prosent.

Resultatet til oljefondet, som Statens pensjonsfond utland er bedre kjent som, ble lagt fram fredag formiddag. Også denne gangen ble fondet slått av referanseindeksen som det måler seg mot, med 0,2 prosentpoeng.

Nordamerikanske aksjer

Det var først og fremst de amerikanske aksjene som bidro til oljefondets vekst i tredje kvartal, aller mest Apple, etterfulgt av Amazon og Microsoft. I resten av verden var utviklingen svakere enn i USA.

– Den varierende utviklingen skyldes til dels ulike forventninger til fremtidig økonomisk vekst, og usikkerhet knyttet til effektene av økte handelsbarrierer, sa leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management (NBIM).

For aksjer notert i USA alene var avkastningen 7,3 prosent, tilsvarende 6,9 prosent målt i lokal valuta. USA var oljefondets største enkeltmarked, og sto for 39,1 prosent av aksjeinvesteringene.

34,3 prosent av oljefondets aksjeinvesteringer var plassert i europeiske selskaper. Her var resultatet svakt, med en avkastning på bare 0,7 prosent. Investeringene i britiske aksjer trakk ytterligere ned, med en negativ avkastning på 1,6 prosent.

Ser man på ulike sektorer var det størst avkastning for helseselskaper med 8,9 prosent, mens investeringer i teknologiselskaper ga en avkastning på 5,3 prosent og telekommunikasjonsselskaper 4,7 prosent.

Tilført 12 milliarder

I løpet av tredje kvartal har kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene, noe som bidro til at fondets verdi ble redusert med 46 milliarder kroner. Oljefondet ble tilført 12 milliarder kroner i dette kvartalet.

Fondet hadde en verdi på 8.478 milliarder kroner ved utgangen av september. Av dette var 67,6 prosent investert i aksjer, 29,7 prosent i rentepapirer og 2,7 prosent i unotert eiendom.

Forvaltningen av oljefondet har et mål om å oppnå høyest mulig avkastning over tid ved å ta moderat risiko. Den første kapitaltilførselen fra staten kom i mai 1996. På de drøyt 22 årene som har gått siden oppstarten er den samlede tilførselen på 3.341 milliarder kroner. Fondets samlede avkastning var ved utgangen av september på 4.321 milliarder.

Fra etableringen av NBIM 1. januar 1998 og fram til i dag har fondet hatt en årlig avkastning på 6 prosent. Fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning ligger avkastningen på 4 prosent.

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!