Oljefondssjef Nicolai Tangen sier at markedsverdien av fondet også vil kunne variere mye fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB

Til tross for stor usikkerhet i markedene fikk oljefondet en avkastning på 10,9 prosent i koronaåret 2020.

– Markedet falt kraftig i første kvartal, før det hentet seg raskt inn igjen i andre kvartal. Hele året har vært preget av store svingninger i markedet, og store forskjeller mellom ulike sektorer, sier oljefondssjef Nicolai Tangen.

Totalt hadde Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – en avkastning på 1.070 milliarder kroner i fjor.

Det er det nest høyeste siden 1998 målt i kroner.

– Til tross for at pandemien satte sitt preg på 2020, har det vært nok et godt år for fondet. Den høye avkastningen er imidlertid en påminnelse om at markedsverdien av fondet også vil kunne variere mye fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den norske kronen svekket seg mot flere andre valutaer i løpet av året. Det spilte også inn på fondets verdi, med 58 milliarder kroner.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 12,1 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på -0,1 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 7,5 prosent.

På aksjesiden var det særlig amerikanske teknologiselskaper som bidro positivt til avkastningen.

– Teknologiselskaper hadde den høyeste avkastningen i 2020, med en avkastning på 41,9 prosent. Dette skyldes i hovedsak at pandemien førte til en kraftig økning i etterspørselen etter produkter for nettbasert arbeid, utdanning, handel og underholdning, sier Tangen.

Staten tok ut 298 milliarder kroner fra fondet i fjor.

Les også:

Hva ville Norge vært uten oljen? Spør SV som vil ha slutt på leterefusjoner

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.