Oljefondet gikk 14,1 prosent i minus i fjor. Det er det største fallet siden finanskrisen i 2008 og det nest svakeste året i fondets historie.

– Det har vært et utfordrende år. Og vi har nok en gang blitt minnet på at fred og framgang ikke er noe vi kan ta for gitt, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache da hun innledet pressekonferansen der hovedtallene bak utviklingen til Statens pensjonsfond utland – best kjent som Oljefondet – ble presentert.

Oljefondet fikk samlet sett en negativt avkastning på 14,1 prosent – tilsvarende et kronetap på over 1600 milliarder kroner – i fjor. Det er det svakeste resultatet siden finanskrisen rammet brutalt i 2008. Det året hadde Oljefondet en negativ avkastning på 23,3 prosent – det vakeste året i fondets historie.

Regnet i kroner er tapet på 1637 milliarder kroner det største tapet i fondets historie.

Tross turbulensen som preget fjoråret var fondets avkastning 0,88 prosentpoeng bedre enn avkastningen på referanseindeksen, tilsvarende 118 milliarder kroner, poengterte sentralbanksjefen.

Aksjer mest ned

– Det kan gå tiår da ingenting skjer, og så har vi år da alt skjer. Og 2022 var sånn sett virkelig et år for historiebøkene, sa leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management (NBIM) da han startet sin innledning.

* Avkastningen på aksjeinvesteringer var ned 15,3 prosent i 2022.

* Renteinvesteringene gikk på en negativ avkastning på 12,1 prosent.

* Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var 5,1 prosent.

* Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 0,1 prosent.

I motsetning til forrige gang fondet gikk kraftig ned på avkastningen, var det i fjor ikke én utløsende årsak, men en rekke momenter geopolitisk og makroøkonomisk som skapte turbulens i internasjonal økonomi.

– 2022 var utvilsomt et dramatisk år for verden. Det påvirket det globale finansmarkedet og således også vårt globale fond. Vi hadde flere forskjellige kriser og nødssituasjoner samtidig; krig i Europa, bredere geopolitiske spenninger, økende inflasjon, økende renter, høye energipriser og økende økonomisk usikkerhet, utdypet nestleder Trond Grande.

Over 1000 milliarder inn
Fondet hadde en verdi på 12.429 milliarder kroner ved nyttår. 69,8 prosent av fondet var investert i aksjer, 27,5 prosent i rentepapirer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Det ble tilført 1085 milliarder kroner til fondet, hvilket er det største årsinnskuddet i fondet noen gang, ifølge Tangen.

Oljefondet påpeker også at kronekursen svekket seg i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 642 milliarder kroner. I motsatt perspektiv falt fondets samlede verdi markant, målt i dollar, mens den holdt seg omtrent på samme nivå som ved inngangen til året når du måler verdien i kroner.

Fondets verdi har styrket seg etter nyttår og er tirsdag på drøyt 13.300 milliarder kroner.

Tangen og Grande poengterte Oljefondets svært langsiktige strategi, på 20–30 år – kanskje enda lenger.

– Utviklingen i aksjemarkedet viser dessuten viktigheten av å gjøre det motsatte av alle andre investorer. Vi kjøper når de selger seg ut, sa Tangen.

Kjøp bøker fra Document!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.