Sakset/Fra hofta

Hvem bryr seg om pensjoner når man kan redde kloden? Ikke MDGs nasjonale talspersoner Une Bastholm og Arild Hermstad ihvertfall. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Miljøpartiet De Grønne ønsker å tappe Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, for gigantiske beløp. MDG foreslår å overføre minst 65 milliarder kroner årlig til klimatiltak i u-land.

Beløpet er nesten dobbelt så stort som bistandsbudsjettet, som i inneværende år er på 37,8 milliarder. Forsvarsbudsjettet er på knapt 59 milliarder.

Inspirasjonen har MDG funnet hos den 16-årige svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Dette er hva hun sa i sin tale til FNs hovedforsamling i forrige uke:

– Den populære ideen om å halvere utslippene våre innen ti år gir oss bare 50 prosents sjanse til å holde oppvarmingen under 1,5 grader celsius, sa hun – og la til at det ikke var akseptabelt for «oss som kommer til å leve med konsekvensene».

Nå fremmer MDG flere forslag for å innfri hennes krav.

– Ja, jeg mener at Greta Thunberg har skrevet seg inn i historiebøkene etter at hun startet med klimastreiken i fjor, sier nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad, til Aftenposten.

Statens pensjonsfond utland ble opprettet i 1990 for å sikre langsiktig forvaltning av statens petroleumsinntekter. Fondet nærmer seg en markedsverdi på 10.000 milliarder kroner, og er verdens største statseide fond.

Det var ikke tilfeldig at fondet skiftet navn fra Oljefondet til Statens pensjonsfond utland i 2006. Man ville at navnet skulle gjenspeile fondets betydning for å møte framtidig vekst i folketrygdens pensjonsutbetalinger. Man ville også bevisstgjøre politikere og befolkning på at dette ikke var en pengebinge man kunne øse av med lettindighet.

Det later ikke til å affisere Miljøpartiet. Hvem bryr seg om pensjonen når man kan redde kloden?

MDG går inn for å «innføre en ordning fra og med 2020 hvor opptil to prosent av nasjonalinntekten årlig overføres fra oljefondet til klimatiltak i utviklingsland.»

Une Bastholm foreslår at Norge neste år overfører «65 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland til FNs grønne klimafond»:

– Vi har ikke tatt stilling til hvor lenge Norge må sette av en slik sum, men behovet for klimafinansiering kommer neppe til å minske i årene fremover.

Norge må «ta et mye større ansvar» mener Hermstad:

– Hvis verdens velstående stater skal klare å innfri sitt løfte om 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering, må land som Norge ta et mye større ansvar, sier Hermstad til Aftenposten.

Og de pengene vil han altså ta fra våre felles oppsparte midler. Penger som er satt av for å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser.

Min og din pensjon.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.