Talspersonene i MGD  Une Bastholm og Arild Hermstad ønsker koronaskatt for alle som tjener mer enn 700 000. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Koronaviruset har rammet norsk økonomi hardt. Statskassen tappes for store summer ved at myndighetene finansierer kostbare krisepakker. MDG mener løsningen er å skattelegge befolkningen høyere – med en egen koronaskatt.

Det er NTB som melder om dette nye forslaget fra MDG. Partiet vil innføre midlertidig koronaskatt på 5 prosent på inntekter over 700.000 kroner. Hensikten er å unngå at oljefondet tar hele støyten i den økonomiske krisen landet befinner seg i.

MDGs nasjonale talspersoner Arild Hermstad og Une Bastholm står bak forslaget, som trolig vedtas av landsmøtet i helgen, skriver Klassekampen.

Arild Hermstad vil da fremme skatteforslaget i Stortinget.

Skatten skal motvirke større ulikhet som en følge av koronakrisen, og på den måten begrense utgiftene som må dekkes inn av oljefondet.

Finansdepartementet har estimert at koronatiltakene samlet vil koste 140 milliarder kroner. Totalkostnaden øker til 200 milliarder kroner om man regner inn tapte skatteinntekter, samt merutgifter for å sikre arbeidsledige, permitterte og syke.

MDG har ikke beregnet hvor store inntektene vil bli fra skatteforslaget. De ønsker ikke å øremerke inntektene.

Hermstad mener at koronaskatten skal fungere på samme måte som dagens trinnskatter. Med en inntekt på 800.000 kroner vil man måtte betale 5.000 kroner ekstra i koronaskatt.

De har ikke tatt noe standpunkt med hensyn til hvor lenge man skal betale ekstraskatten.

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå, men poenget er at skatten skal være der fram til økonomien er i rute igjen, sier Hermstad.

Han bekrefter at det da kan være snakk om flere år med ekstra koronaskatt. Ifølge tall fra SSB låå gjennomsnittlig årslønn i 2019 for norske arbeidstakere på ca. 567 000 kroner.

MDGs forslag til skatteøkning vil ramme lønnstakere som tjener ca. 23 prosent mer enn gjennomsnittet, hvilket vil si et betydelig antall. 700 000 er ifølge SSB en relativt vanlig inntekt i en rekke yrker og næringer.

Kjøp T-skjorten her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂