SSB-direktør Christine Meyer må nok en gang troppe opp hos finansminister Siv Jensen (Frp) for å forklare seg om uroen i Statistisk sentralbyrå.

Jensen møtte Meyer til en samtale i Finansdepartementet mandag. Der orienterte SSB-direktøren om omstillingsarbeidet i byrået, men en konklusjon ble ikke trukket.

– I lys av uroen som har oppstått diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet. Meyer vil komme tilbake til meg med sitt forslag til løsning i et nytt møte om en ukes tid, sier Jensen i en uttalelse som er sendt NTB og andre norske medier.

– På tilliten løs

Senterpartiets Liv Signe Navarsete slo an tonen foran mandagens møte mellom Meyer og Jensen. Hun mener tilliten til SSB er satt på spill.

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i framtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Navarsete til NRK.

SSB er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået. 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy, som kaller overflyttingen «en ulykke» for ham personlig.

Ikke riktig

Christine Meyer avviser Navarsetes antydning om at SSB-forskere som Holmøy presses ut av stillingene sine.

– Det er langt ifra realitetene. Endringene som gjøres i forskningsavdelingen er forankret svært grundig i en prosess som har pågått i nærmere halvannet år, sier hun til NTB.

På spørsmål om det er aktuelt å gjøre om på beslutningene knyttet til Holmøys rolle, svarer hun som følger:

– Jeg kommenterer ikke enkeltforskere i dette. Jeg har forståelse for at forskere kan oppleve det som et tap å gå over fra forskning til statistikk, men alle beholder tittel og lønn, sier hun.

– Vil SSB også i framtiden forske på kostnadene knyttet til innvandring, slik Holmøy har gjort?

– Vi har ikke fått noen signaler fra departementet om at vi ikke skal gjøre dette framover, sier hun.

Vil ha forsikringer

I uttalelsen som Finansdepartementet sendte ut etter møtet, går det fram at finansministeren krever visse forsikringer fra SSB-sjefen.

– Som øverste leder av etaten er jeg opptatt av å forsikre meg om at SSB kan fortsette å levere god, relevant og uavhengig forskning og analyser av norsk økonomi, arbeidslivet, innvandring og klima, sier Jensen.

På spørsmål om hun er i stand til å gi Jensen slike forsikringer viser Meyer til at dialogen fortsetter i neste uke.

– Vi har hatt et konstruktivt møte som varte i halvannen time, men begge hadde behov for mer tid. Finansministeren ønsker at vi roer ned situasjonen og skaper en større klarhet. Jeg ser fram til å møte henne for nye samtaler, sier Meyer.

Uro i arbeidslivet

LO, NHO og flere andre store organisasjoner sendte allerede i februar et brev til Finansdepartementet hvor de uttrykte bekymring for SSBs fremtidige rolle. De er urolige for at omorganiseringen i SSB skal true den norske modellen.

– Vi har holdt NHO og LO orientert underveis i prosessen og jeg oppfatter våre ulike syn som nyanseforskjeller, sier Meyer.

Den mest praktisk rettede bekymringen er knyttet til arbeidet som gjøres av Teknisk beregningsutvalg (TBU). TBU legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂