Nytt

Liv Signe Navarsete og Senterpartiet krever at SSBs omorganisering stoppes.

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i framtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete til NRK.

Ledelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) med direktør Christine Meyer i spissen er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av SSB, og 25 forskere har fått beskjed om at de degraderes når forskerstaben reduseres til 48.

Selv om forskerne beholder stillingstitttelen, flyttes de fra forskningsavdelingen, og får begrenset mulighet til å publisere forskning eller søke om eksterne forskningsmidler.

– Det må gås nye runder og kanskje gjøres om på noen vedtak, sier Lliv Signe Navarsete, som peker på finansminister Siv Jensen.

Det er finansdepartementet som hvert år leverer bestillingen til SSB og bevilger pengene til byrået, som til gjengjeld skal gi politikerne god og uavhengig forskning og analyse som grunnlag for politiske beslutninger.

Sist mandag ble forskerne kalt inn på individuelle møter for å få vite dommen fra ledelsen

Flere SSB-forskere, også noen som har beholdt stillingen, er overfor NRK svært kritiske til omorganiseringsprosessen. De mener ledelsen fastsatte kriteriene kort tid før utvelgelsen ble gjort, og at kravene har blitt praktisert ulikt.

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Trond Giske har uttrykt sterk bekymring for at SSB nå svekkes av direktør Christine Meyers omorganisering.

Også i Frp er det bekymring for om SSB svekkes.

Sentralt i omorganiseringen står kravet om at SSB-forskerne skal publisere forskningen sin internasjonalt for å kvalitetssikre den.

Erling Holmøy, en av forskerne som har blitt «avskiltet», tross store og profilerte forskningsarbeider for finansdepartementet, mener dette er en feilslutning.

– Man får ikke nobelprisen for å finne opp lyspæra om igjen. Vi bruker velprøvde modeller som er anerkjent internasjonalt. Interessen internasjonalt er ikke nødvendigvis så stor for forskning på norske forhold basert på velutprøvde modeller, sier Holmøy.

Han er særlig kjent for å være mannen bak innvandringsregnskapet.

Klokken 10 mandag formiddag må Christine Meyer møte hos finansminister Siv Jensen for å forklare seg om omorganiseringen hun har startet.

 

NRK: Sp krever omorganiseringsstopp i SSB