Nytt

Statistisk sentralbyrå. (foto: Øyvind Thuestad)

LO og NHO mener det var helt riktig av finansminister Siv Jensen (FrP) å gripe inn i omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Begge organisasjonene har helt siden i vinter uttrykt felles bekymring for hvordan endringene ville påvirke byråets evne til å levere statistikk, analyser og forskning som er viktig for hele det norske samfunnet, inkludert grunnlaget for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, skriver Dagens Næringsliv.

– Det var helt nødvendig å stoppe omorganiseringen. Det var viktig at Siv Jensen gjorde det, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

– At finansministeren reagerte som hun gjorde, etter at SSB ikke var i stand til å tydeliggjøre hvordan samfunnsoppdraget skulle innfris, var bra. Og det var nødvendig for å få ro rundt SSB, gjenopprette tilliten og ivareta samfunnsoppdraget, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Finansdepartementet advarte SSB og den avgåtte direktøren Christine Meyer en rekke ganger mot å gå for fort fram i omorganiseringen, fortalte Jensen mandag. Meyer hevder derimot at Jensen trakk støtten til omorganiseringen først da det nylig ble kjent at 25 forskere skulle tvangsflyttes fra SSBs forskningsavdeling – inkludert innvandringsforsker Erling Holmøy.

Tirsdag oversendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité seks spørsmål til Finansdepartementet som Siv Jensen har fått en uke på å svare på.