Nytt

SSB-sjef Christine Meyer kommer til å gå av om kort tid, erfarer flere medier.

Aftenposten skriver at de har fått det bekreftet at Meyer går av, men avisen viser til NRK, som meldte saken først, når de skriver at bakgrunnen skal være manglende tillit fra Finansdepartementet. VG skriver at informerte regjeringskilder opplyser at Meyer trolig er ferdig som sjef i Statistisk sentralbyrå.

Fredag skal finansminister Siv Jensen møte Meyer igjen. I en e-post ble de ansatte i Statistisk sentralbyrå senere varslet om at det skal holdes et allmøte i SSB etter møtet mellom de to.

Tredje møte

Møtet mellom Meyer og Jensen er det tredje på kort tid. Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som en omorganiseringsprosess i byrået har skapt.

Omorganiseringen begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering i SSB. Striden om denne står dels mellom ulike fagmiljøer.

Enkelte uttrykker et ønske om at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre heller vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

Profilerte forskere

Konfliktene i SSB er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.

Kritikk er også rettet mot Meyer. Hennes tilknytning til Høyre og hennes bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. Men også NHO har uttrykt bekymring for om SSB i framtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

 

OPPDATERES