Nytt

En viktig innvandringsgruppe i Statistisk sentralbyrå varslet i vår om konsekvensene for ledelsens planlagte flytting til Kongsvinger.

SSBs omstridte omorganisering er satt på vent frem til onsdagens møte med finansminister Siv Jensen og SSB-sjef Christine Meyer.

I vår uttalte Koordinatorgruppen for innvandringsrelatert statistikk og analyser seg flere ganger i interne høringsuttalelser, og kom med hard kritikk mot den planlagte flyttingen, skriver VG.

Gruppen har fem årsverk og består av eksperter på innvandreres integrering og levekår i Norge.

I en uttalelse 29. juni skriver gruppen blant annet at den mener flytteforslaget er basert på mangelfullt og feil grunnlag.

«Hvis Koordinatorgruppen flyttes til Kongsvinger vil kompetansemiljøet forsvinne», står det i høringsuttalelsen fra 3. mai, og det påpekes at det vil ta lang tid å bygge opp igjen.

Gruppen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er et bindeledd mellom flere departementer og direktorater som bruker innvandrerrelatert statistikk i det offentlige og for seksjoner i SSB. Gruppen utfører også egne analyser og statistikk om introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og er aktive formidlere på dette feltet.