Nytt

Tirsdag kveld publiserte Finansdepartementet sentrale referater fra møter mellom departementet og SSB som «dokumenterer klart at Christine Meyer ble advart tidlig», skriver Finansavisen:

Disse viser tydelig at departementet flere ganger underveis i SSBs omorganisering advarte mot å svekke modellarbeidet og mot å foregripe statistikklovutvalget.

I tillegg til at departementet advarte mot å foregripe statistikkutvalget, var departementet også bekymret for at modellutviklingen ville svekkes ved flytting til statistikkavdelingen. Finansdepartementet «stilte spørsmål ved om det var risiko for at SSB ikke ville kunne leve i tråd med modellkontraktene, og ga uttrykk for bekymring».

Referatene bekrefter at Meyer flere ganger har avvist departementets bekymringer. Departementets uro for at omorganiseringen kunne skade rekrutteringen, avfeide Meyer med at det «like godt kan være motsatt».

Flyttingen av statistikkfunksjoner mellom Kongsvinger og Oslo bekymret også departementet.

Christine Meyer ønsket i går ikke å «gå i polemikk» med Finansdepartementet om møtereferatene.

 

Finansavisen, 16. november 2017: «Dokumenterer klare SSB-advarsler»

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her!