Torgeir Knag Fylkesnes. (Wikimedia commons)

Finansminister Siv Jensen må forklare hva som skjedde forut for SSB-direktør Christine Meyers avgang, krever flere partier. SV tar saken til kontrollkomiteen.

Meyer har nå fratrådt sin stilling, men hva som skjedde forut for avgangen, blir nå et tema i Stortinget.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber komiteen spørre Siv Jensen (Frp) om forhold som kom fram i VG mandag, blant annet om det er riktig at noen i Finansdepartementet har ringt Meyer.

– Vi må få klarhet i hvilken kontakt det har vært mellom Finansdepartementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk. Politisk manipulering av SSB er alvorlig og åpenbart i strid med regelverket, sier han.

Avvises

Også KrF og Arbeiderpartiet reagerer på oppslaget i VG. Der hevdet Meyer at hun fikk beskjed fra departementet om at alt ville «gå fint» dersom innvandringsforskeren Erling Holmøy fikk beholde jobben i SSBs forskningsavdeling. Dette avvises av departementet.

– Det er en ting vi har behov for å tilbakevise her. Det skal ha blitt sagt at «bare du flytter Erling Holmøy tilbake til forskningsavdelingen, vil alt gå fint». Vi har ikke sagt det. Så enkelt er ikke dette, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen til NTB.

– Handler dette bare om ordlyden i det som ble sagt, eller er det en reell uenighet?

– Det kan ikke forstås på den måten som det fremstilles i VG i dag, sier Wålen.

Meyer og Finansdepartementet ble søndag enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling. I forkant av dette hadde Jensen sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Påstander overrasker

KrF og Ap mener det er alvorlig dersom Jensen aktivt har prøvd å gripe inn i enkeltpersoners ansettelsesforhold i SSB.

– Hvis Finansdepartementet har blandet seg borti stillingsplasseringen for enkeltforskere, enkeltprosjekter, så er det brudd med den uavhengigheten SSB har etter loven, sier Ap-nestleder Trond Giske til NRK.

Han mener det er dramatisk at en SSB-leder går av etter egentlig å ha blitt sagt opp av finansministeren, men uten at det er gitt en god begrunnelse.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide er overrasket over Meyers påstander.

– Vi vet jo at SSB skal være politisk uavhengig. Vi skal kunne stole på SSB uavhengig av hvilken politisk farge det er på statsråden i Finansdepartementet, sier han til NRK.

– Må til bunns

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, stiller mandag skriftlig spørsmål til Jensen for å få klarhet i hvordan hennes departement har håndtert omorganiseringen av SSB.

– For hver dag som går, forsterkes inntrykket at finansministeren har forsøkt å styre det som må være et faglig helt uavhengig miljø. Denne saken må vi til bunns i, sier Kaski.

Hun peker på at også SV har vært bekymret for omorganiseringen av SSB.

– Men til tross for dette er det først når en enkeltforsker blir flyttet, at Siv Jensen tilsynelatende griper inn. Det er alvorlig, og vi vil nå følge opp departementets rolle i den pågående omorganiseringen og be om at den nå settes på vent, sier hun.

Erling Holmøy, mannen bak SSBs innvandringsregnskap, er en av de rundt 25 ansatte i SSBs forskningsavdeling som etter planen skal flyttes til statistikkavdelingen.

Striden omkring Holmøys rolle var en av årsakene til at konflikten om omorganiseringen i det statlige statistikkbyrået tok av i mediene.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.