Innenriks

Mens Senterpartiet har markert seg som skarp kritiker av Christine Meyers «ommøblering», rykker Knut Arild Hareide ut til hennes forsvar. Det samme gjør SV.

Hareide tar Meyers påstander om at SSBs uavhengighet er truet for god fisk. Av Finansdepartementet.

Meyer sa fredag formiddag:

– Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Hareide fulgte opp:

– Jeg vil be om at Siv Jensen bekrefter at SSBs uavhengighet ikke er satt i spill i den pågående prosessen. Hun må bekrefte at SSBs uavhengige posisjon ikke har vært et tema verken indirekte eller direkte i møter og øvrig kommunikasjon mellom finansministeren og SSB-direktøren, sier Hareide til NTB.

Noen vil mene at Hareide her forsøker å slå politisk mynt på uenigheten ved å late som om Meyer har et poeng. Det var han nokså alene om fredag.

Hareide anlegger sin vane tro en prestelig, bekymringsfull tone:

– SSBs uavhengighet er helt avgjørende. De har en uavhengighet på samme måte som universitetene har det. Det er spesielt viktig at den ivaretas. Og etter Meyers redegjørelse finner jeg grunn til å spørre Jensen om denne uavhengigheten er ivaretatt. Det må finansministeren forsikre oss om, sier Hareide. (NTB)

Andre vil mene at Hareide er en kyniker som sjelden lar en anledning gå fra seg til å score poeng, selv om han må ned i rennestenen for å plukke dem opp.

SVs Kari Elisabeth Kaski kritiserer Siv Jensen for dårlig lederskap:

– Siv Jensen har utvist elendig lederskap i saken rundt omstillingen av SSB. Når hun har støttet omorganiseringen, så er det absurd at hun nå prøver å fraskrive seg ansvar på grunn av innvandringssaken, sier Kaski. (NTB)

Det er merkelig at SV på en dag som denne velger å rette skytset mot finansministeren.

Senterpartiet, derimot, har hele tiden stilt seg kritisk til omorganiseringen og Meyers lederstil.