Innenriks

Det var tilløp til kaos rundt SSB-sjef Christine Meyer fredag. Meyer benektet at hun ville bli avsatt da hun kom for å møte finansministeren.

Men hun hadde med seg sin egen advokat, og dermed ville ikke Siv Jensen møte henne. Meyer og advokat Dag Steinfeldt møtte derfor administrasjonen, ikke statsråden. Det i seg selv er en sterk indikasjon på konflikt.

– I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer.(NTB)

Men denne fremstillingen ble motsagt av finansministeren.

– Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig, opplyser Finansdepartementet.(NTB)

Hvis man stiller med egen privat advokat tyder det på at man ønsker å sikre sine interesser, f.eks. i forhold til en fallskjerm. Å kalle det rådgiver er en måte å kamuflere saken på. Det samme kan det være å insistere på at man sitter trygt i stillingen.

Mye tyder på at Meyer kom for å forhandle om betingelsene for sin avgang. Men at dette kom uforberedt på finansministeren.

Nå må snart Siv Jensen hogge over den gordiske knuten.

Også finansminister Siv Jensen vil møte pressen senere i dag.

– Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig, heter det i uttalelsen fra Finansdepartementet. (NTB)

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik reagerer på Meyers oppførsel.

– Dette går ikke an. At en framstående embetskvinne på kort varsel nekter å stille på et avtalt møte med ansvarlig statsråd er helt uhørt, sier Gjelsvik. (…)

– Gjennom de siste dager har både Jensen og Meyer bidratt til at SSBs krise har eskalert ytterligere. Nå må Siv Jensen skjære igjennom og sørge for avklaring, framholder Sp-representanten. (NTB)

Det er vanskelig å se at Meyer kan overleve. Når hun utfordrer Siv Jensen ved å stille med advokat, og finansministeren nekter å møte henne, er konflikten blitt åpen. Siv Jensen har forsøkt å holde lavt konfliktnivå. Ved sin oppførsel har Meyer nærmest bedt om å bli avskjediget.