Christine Meyer overhørte alle våre og andres bekymringer. Derfor måtte jeg trekke i nødbremsen, sier finansminister Siv Jensen om hvorfor SSB-sjefen måtte gå.

Siv Jensen (Frp) sier i et intervju med NTB at tilliten til SSB-sjef Christine Meyer ble borte fordi hun kjørte fram med den omstridte omorganiseringen uten å lytte til advarsler og bekymringer fra departementet og andre samfunnsaktører.

– I styringsdialogen departementet har hatt med SSB hele dette året, har vi gitt uttrykk for at en eventuell omorganiseringsprosess måtte avvente statistikklovutvalgets innstilling og ikke forskuttere dette arbeidet, samt uro om SSB ville klare å levere på modellene og samfunnsoppdraget ved den planlagte omorganiseringen. Til tross for de advarslene vi og mange andre har kommet med hele året, så valgte hun likevel å gå og implementere dette. Da var det helt naturlig for meg å trekke i nødbremsen, sier Jensen.

– Underveis i denne prosessen har også tilliten til SSB blitt kraftig påvirket, og gjennom dialogen vi har hatt med Meyer de siste ukene, har vi ikke klart å bli enige, sier Jensen om ytterligere årsaker til at Meyer måtte gå.

– Situasjonen begynte å bli kritisk, og da var jeg nødt til å gjøre dette, sier Jensen.

Christine Meyer gikk av som direktør natt til mandag etter å ha inngått en sluttavtale med departementet.

Innvandringsregnskapet 

Jensen avviser anklagene om at hennes engasjement i saken først og fremst dreier seg om at forskerne bak innvandringsregnskapet var blant 25 omplasserte forskere.

– Jeg har ikke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder, og det var noe jeg måtte begynne å stille spørsmål ved – hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.

Christine Meyer hevdet i VG søndag at hun for to uker siden ble oppringt fra departementet med beskjed om at dersom innvandringsforsker Erling Holmøy fikk beholde jobben sin, så var det greit.

Meyer sier til avisen at hun oppfattet dette som en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon, og ba om at Siv Jensen i så fall måtte instruere henne skriftlig dersom hun ønsket dette.

– Det hun hevder der, er ikke riktig, sier Jensen til NTB.

Hun avviser at hun har drevet utilbørlig politisk press mot den avgåtte SSB-sjefen.

– Nei, snarere tvert imot. Det siste jeg har ønsket å gjøre, er å utøve noen form for politisk press. SSB må være, og skal være, en faglig uavhengig institusjon. Men som eierdepartement har Finansdepartementet også et ansvar for å si fra når prosesser går galt av sted, når man går for fort fram og man ikke lytter til de råd, anbefalinger og bekymringer som kommer fram gjennom mange, mange måneder. Når man velger å overse det og gå videre, da må jeg som ansvarlig leder gripe inn og gjøre jobben min, sier Jensen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet mandag at de vil gå inn i saken for å vurdere om det har blitt utøvd utilbørlig politisk press i saken.

– Lyttet ikke

Jensen avviser også kritikken om at det virker påtakelig at departementet først grep inn etter at Holmøys skjebne ble kjent.

– Jeg måtte trekke i nødbremsen da hun gikk fra en planleggingsfase til en gjennomføringsfase, som vi mente ikke burde finne sted nå. Alt annet ville vært uansvarlig, sier Jensen.

– Så hovedproblemet var at Meyer var for ivrig og raskt ute med omorganiseringen?

– Ja, hun har nok hatt et veldig sterkt ønske om å gjennomføre denne omorganiseringen, men det er jo sånn at hvis man skal lykkes med gode omorganiseringer så må man drive gode prosesser og lytte til de som er deltakende aktører, og først og fremst til eieren sin, og det hadde ikke blitt gjort i denne prosessen og derfor måtte jeg si fra.

Stanset prosess

Finansdepartementet har nå bedt SSB sette hele omorganiseringen i bero i påvente av statistikklovutvalgets innstilling, som kommer i mars neste år, samt den påfølgende høringsrunden.

Bjørnar Gundersen ble mandag utnevnt som fungerende administrerende direktør i SSB. Han er i dag administrasjonsdirektør i byrået.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.