Tidligere leder av Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling Olav Bjerkholt svinger pisken over byråets omorganisering.

Han mener det ligger noe annet bak enn et ønske om å styrke SSB:

– Hele saken er etter min oppfatning veldig rar, og jeg betrakter det som et politisk kupp. Det begynte med at Hans Henrik Scheel ble utnevnt til SSB-direktør. Utnevnelsen var uvanlig ved at Scheel var uten bred forskningserfaring som alle forgjengerne, sier Bjerkholt til Klassekampen.

Bjerkholt synes det er tragisk at avdelingen kutter forskere. Han sier at Statistisk sentralbyrå nå svikter sitt historiske samfunnsoppdrag og kaller prosessen en farse.

– Holmøy i verdensklasse

Erling Holmøy er blant dem som sist mandag fikk beskjed om at han ikke får fortsette som forsker. Hans emne er store likevektsmodeller, og ifølge Bjerkholt er han på det området en forsker i verdensklasse. Bjerkholt viser til at Holmøy for et par år siden ble valgt ut til å skrive i en prestisjefull Handbook i emnet.

– Det er litt tragisk å observere dette. Hans navn er knyttet til innvandringsregnskapet, et omstridt emne, men det er ikke hans generelle kompetanse på feltet likevektsmodeller. Hans «avskilting» er en regelrett skandale.

– Holmøy er den beste mannen i Norge på langsiktige virkninger av befolkningsendringer og økonomisk utvikling, et tema som er utrolig viktig i Norge på grunn av oljefondet. Dette modellverktøyet oppsto i Norge da Leif Johansen lagde den første av dette slaget i 1960. I en konferanse til minne om ham i Oslo for noen år siden deltok toppforskere fra Verdensbanken og en rekke land sammen med Erling.

Avstand til makten

Ifølge Bjerkholt har alle lands myndigheter behov for forskning, men om forskningsenhetene ligger for tett på den politiske sentralmakten har de en tendens til å bli korrumpert. Det spesielle med Norge er at SSB-forskningen foregår i et direktorat i sentralforvaltningen, men uten å være under instruks fra departementet.

Olav Bjerkholt er professor emeritus ved Universitetet i Oslo, og ingen kjenner historien om Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling bedre enn han, skriver Klassekampen. Bjerkholt jobbet der fra 1965 til 1996, og var forskningsdirektør de tolv siste årene. Han har også skrevet bok om bakgrunnen for opprettelsen av avdelingen i 1950.

Tynnslitt tillit

Mandag sa stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) at tilliten til sentralbyrået er satt på spill.

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i framtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Navarsete til NRK.

Mandag måtte SSB-direktør Christine Meyer troppe opp hos finansminister Siv Jensen (Frp) for å forklare seg om uroen. Et nytt møte mellom de to finner sted om en ukes tid.

 

Klassekampen: Mener SSB er kuppet