Nytt

Liv Sannes, medlem i statistikklovutvalget og nestleder i samfunnspolitisk avdeling i LO. (foto: Youtube)

Et offentlig utvalg skal vurdere Statistisk sentralbyrås virksomhet og rolle. Men før utvalget har konkludert, snudde Christine Meyer byrået på hodet. Et av utvalgets medlemmer reagerer på Meyers metode.

Statistikklovutvalget har i oppgave å vurdere Statistisk sentralbyrås rolle. Utvalgsmedlem Liv Sannes reagerer på SSB-sjefens hastverk med å omorganisere.

15. desember skal utvalget, som er nedsatt av Finansdepartementet, levere sin rapport om hvordan SSB bør se ut i fremtiden, skriver Klassekampen.

Men før utvalget har kommet til en konklusjon har SSB-sjef Christine Meyer, som også sitter i utvalget, informert rundt 25 ansatte i forskningsavdelingen om at de skal overføres til statistikkavdelingen.

– Meyer har grepet inn med en hastegjennomføring av relativt store inngripende endringer for SSBs muligheter til å levere. Det er viktig at lovutvalget får sluttført arbeidet sitt før en vurderer eventuelle endringer av den karakter som nå er satt i gang.

Generelt er det positivt at prosessen er satt i bero, sier Sannes, som er nestleder i samfunnspolitisk avdeling i LO, til avisen.

Meyer var tidligere denne uken i møte med finansminister Siv Jensen (Frp) som ønsket en orientering om endringene som gjøres i SSBs forskningsavdeling. Senere ble det klart at SSB utsetter endringene.

Statistikklovutvalets mandat er å vurdere en rekke problemstillinger, blant annet om det «fortsatt skal være en lovpålagt oppgave for SSB å utnytte statistikken til analyse og forskning».

Sannes mener Meyers påbegynte omorganisering kan gjøre SSBs oppfølging av utvalgets anbefaling vanskelig.

 

Klassekampen: Kritisk til Meyers hastverk