Statistisk sentralbyrå i Akersveien 26, Oslo. (Google Street View)

Tillitsvalgte i SSB er bekymret over at bråket i og rundt SSB går utover de ansattes helse og har sendt bekymringsbrev til Arbeidstilsynet.

– Vi får tilbakemeldinger om store fysiske og psykiske reaksjoner fra ansatte, heter det i brevet, ifølge Aftenposten.

Brevet ble sendt onsdag ettermiddag fra Statistisk sentralbyrås (SSB) representanter i Norsk Tjenestemannslag (NTL), med kopi til Finansdepartementet.

– Det psykososiale arbeidsmiljøet i SSB er nå på et kritisk dårlig nivå, heter det videre.

Onsdag var SSB-sjef Christine Meyer i sitt andre møte med finansminister Siv Jensen (Frp) om den betente striden om veien videre for det statlige statistikkbyrået. Her ble det planlagt et nytt møte førstkommende fredag.

NTL har også planlagt et nytt, ekstraordinært styremøte torsdag morgen, og ifølge avisen er det i tillegg innkalt til allmøte i organisasjonen fredag. Meyer bekrefter at usikkerheten blant de ansatte har økt betydelig de siste ukene.

– Jeg er svært bekymret for SSBs ansatte og den situasjonen vi nå er satt i. SSB trenger nå avklaring og ro for å kunne levere på samfunnsoppdraget, sier hun.

I bekymringsbrevet heter det at den omfattende omorganisering av byrået skaper usikkerhet og dårlig arbeidsmiljø.

25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy.