Nytt

I september advarte fagforeningene i SSB-direktør Christine Meyer om «meget stor risiko» i forbindelse med endringene i byrået. Bråket skal opp i styret i slutten av november.

19. september i år møtte de ansattes fagforeninger NTL, Akademikere, UNIO og Parat ledelsen i SSB for å drøfte forslagene om omorganisering i byrået, skriver Aftenposten.

I en protokolltilførsel advarer de ansatte skarpt mot de omfattende endringene:

– Vi vil påpeke at SSB ved å gjennomføre så mange omfattende endringer samtidig, påtar seg en meget stor risiko med hensyn til leveringsevne, produktivitetstap, omdømmetap og arbeidsmiljø, heter det.

Senere har de ansatte også advart om «stor ekstern og intern uro knyttet til forskningsavdelingen og organisering av denne med følgende implikasjoner for statistikkavdelingene.»

Styreleder i SSB, Morten Reymert, forteller at omorganiseringen og Christine Meyers ledelse vil bli tatt opp på førstkommende styremøte i november.

Reymert sier at styret ikke behandlet mediehåndteringen og Meyers ledelse av prosessen de siste ukene.

– Styret ble sist orientert om status for omorganiseringen på møtet i juni. Omorganiseringen i Forskningsavdelingen vil bli tatt opp på neste styremøte i slutten av november, sier han.

– Burde ikke styret være tett på i den verste striden i SSB historie?

– Jeg mener styret har brukt mye tid på denne saken. Vi hadde vedtak og uttalelser på styremøter i februar og april, og fikk en rapport av direktøren i juni. Vi har nå avtalt at saken kommer opp på styremøtet i november blant annet på bakgrunn av omtalen de siste ukene.

Meyer skal onsdag igjen møte finansminister Siv Jensen for å legge fram planer for hvordan omorganiseringen kan fullføres.

 

Aftenposten: SSB-ansatte advarte om «meget høy risiko for leveringsevne og omdømmetap»