Sakset/Fra hofta

Beskyldningene om politisk styring av SSB har haglet mot Frp og Siv Jensen, men i går kom det frem at Venstre-leder Trine Skei Grande forsøkte å presse SSB-sjefen til å engasjere seg i innvandringsdebatten – på en bestemt side.

Christine Meyer fastslo under SSB-høringen i går at byrået ble utsatt for politisk press, og hun presiserte at dette var spesielt tydelig når det gjaldt innvandringsregnskapet. Skei Grande ønsket at Meyer skulle engasjere seg i denne debatten – noe hun gjorde helt klart i en melding til Christine, som hun titulerer henne.

Meyer inledet sin forklaring i kontroll- og konstitusjonskomiteens høring onsdag med å slå fast at byrået må være politisk uavhengig:

– Min oppfatning er at vi må formidle objektiv informasjon, også om betente politiske tema. Og det kan ikke være slik at administrerende direktør må være forsiktig med sine faglige uttalelser i mediene i frykt for å miste jobben.

Alle som fulgte SSB-stormen tidligere i vinter med mer enn et halvt øye, ser hva som står mellom linjene her. Hun snakker om Siv Jensen. Meyer mener som kjent at finansministeren hadde et politisk motiv for å presse henne ut sjefsstolen.

Det har vært hevdet fra flere hold at Fremskrittspartiet og finansminister Siv Jensen hadde en slik agenda: SSB skulle styres politisk gjennom å legge press på, og til slutt presse ut, en «brysom» SSB-sjef.

Saken på hodet

Det er naturligvis å snu saken på hodet. Statistisk sentralbyrå gjorde det man kunne forvente av en slik etat: De leverte framskrivninger og rapporter om innvandringens konsekvenser. De ga politikerne – og offentligheten – et grunnlag for å kunne mene noe om utviklingen, økonomisk og demografisk.

SSB gjorde jobben sin.

Men så kom Christine Meyer.

Man kan hevde at Jensen presset ut Meyer av politiske grunner. Eller man kan hevde at Jensen forsøkte å presse SSB-sjefen til å fortsette å gjøre jobben sin.

Klar agenda

Derimot kan det ikke være tvil om hvilket ærend Trine Skei Grande var ute i når hun skrev til Christine:

Meyer omtalte meldingen fra Skei Grande slik i gårsdagens høring:

– Like før jeg tiltrådte som direktør, fikk jeg en tekstmelding fra Venstres partileder på Stortinget om hvorvidt jeg som leder av SSB kunne stå for hvordan innvandringsregnskapet skulle bli brukt i kampen mot innvandring, sier Meyer.

Det virker som om Trines (vi er vel på fornavn?) epostkasse renner over av «Rasist-Mail» fra folk som «bruker SSB som sannhetsvitne» – og synes virkelig SSB at det er greit?

Det er i hvert fall krystallklart hva Trine synes.

«Svært usikre estimater»

Meyer svarer på den private tekstmeldingen – ved å skrive en kronikk i Dagens Næringsliv:

– Jeg valgte å respondere på denne tekstmeldingen gjennom å skrive en kronikk i Dagens Næringsliv, hvor jeg på en objektiv måte forsøkte å få frem hva innvandringsregnskapet sa og hva det ikke kunne si noe om.

Hun beskrev tallene i innvandringsregnskapet som «svært usikre estimater over hva innvandrere kan koste staten i fremtiden», heller enn statistikk.

Dermed gjorde hun det enklere for det humanitær-politiske kompleks å «bruke SSB som sannhetsvitne» til gunst for fortsatt høy innvandring. Meyers tidligere uttalelser tatt i betraktning kan vi anta at hun synes det er «greit å bli brukt sånn».

Det er vel heller ingen vill gjetning at Trine var fornøyd med svaret.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!