Statistisk Sentralbyrås forskningsleder Erling Holmøy gjør det ingen annen i ledende offentlig stilling gjør: Han tallfester hva migrantbølgen vil koste landet: 750 milliarder kroner. Det er et svimlende beløp. Da Finansavisen hentet ut at hver flyktning koster staten 4,1 millioner i livsløpskostnader (2007-priser), valgte mediene å tie saken ihjel. Statssekretær Singsaas benektet tallet. Men det […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.