Innenriks

Ingebrigt Steen Jensen, forfatter og rådgiver, ser i praksis ingen mørke skyer når det er snakk om flyktningestrømmen til Norge. Han blir faktisk stadig mer optimistisk.

Steen Jensen mener at  det går svært bra med asylsøkere i Norge. Asylsøkerne glir inn i lokalmiljøene overalt. Opprør og massevoldtekter er fraværende. Media viser bildet av takknemlige asylsøkere landet rundt, og lokalmiljøene er takknemlige for å bosette ressurspersoner.

Til tross for at Ingebrigt Steen Jensen opplever en idyll rundt asylmottak og -bosetning rundt om i landet, er han svært glad for at språkbruken til Sylvi Listhaug er endret. Det roer gemyttene og konfliktnivået. Hvilke konflikter sikter Steen Jensen til når han akkurat har beskrevet en fredsommelig idyll?

Hege Storhaug skal ha vist sitt sanne jeg. Det sies ikke på hvilken måte, men henvises til et intervju i Aftenposten.

Ingebrigt Steen Jensen ser ikke islam som noen stor trussel, og han legger til at også Sverige og Tyskland klarer seg bra med et stort mottak av asylsøkere.

Det er på sin plass å minne Ingebrigt Steen Jensen om kostnadene rundt fjorårets asylsøkere. Det er da snakk om de økonomiske kostnadene.

– Jeg tror det er viktig å bevisstgjøre folk på at snillhet koster. På lang sikt har man ikke noe valg. Man må øke skattene eller skjære ned på offentlige utgifter. Det vi har i oljefondet, er ikke nok, sier forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå (SSB) til NRK. Han mener summen på 750 milliarder i langtidskostnader er et realistisk tall.

I den politisk korrekte verden skapes fred og velstand ved å gi bort arvesølvet til vilt fremmede mennesker.

Hvordan islam står i konflikt med vårt frie samfunn, er svært tydelig. Et eksempel er en kvinne på et asylmottak som konverterte fra islam til kristendommen. Slikt skjer ikke ustraffet. Hendelsen fant sted tidligere i år. Det å tro at en stadig større andel muslimer i Norge etter hvert ikke også vil gi dem stor innflytelse, er i beste fall naivt.

Den iranske kvinnen konverterte fra islam til kristendom. Det likte de andre asylsøkerne på mottaket så dårlig at tallerkener og knyttnever haglet.

De yngste asylsøkerne var i fjor høst stort sett uønsket rundt omkring i landet.

Samtidig som antall flyktningbarn under 15 år som kommer til Norge eksploderer, har kommunene sluttet å ta imot dem.

Apropos Sverige:

Gigant-regning venter svenskerne på flygtningekontoen
Flygtningene kommer næsten til at koste lige så meget som sygehusvæsenet i Sverige

Ingebrigt Steen jensen titulerer seg som rådgiver og forfatter. En mann med et slikt naivt syn på samfunnet bør man nok ikke søke råd hos. Det er mulig at forfatteregenskapene er bedre. Fantasien er det i hvert fall ikke noe i veien med.