Justisdepartementet ønsker metoder for å kontrollere alderen på enslige asylsøkere som kan mistenkes for å være over 18 år. Ett forslag er undersøkelse av behåring, herunder kjønnsorgan. Norsk Folkehjelps Petter Eide omtaler metoden nærmest som et overgrep.

Eide protesterte kraftig da forslaget dukket opp i oktober og omtalte undersøkelsen som en grov krenkelse av personlig integritet. Nå har Norsk Folkehjelp fått advokatkontoret Stabell & Co til å utarbeide et 26 sider langt skriv som konkluderer med – ikke overraskende – at forslaget bryter med Norges internasjonale forpliktelser. Det sa Eide i høst også.

Aftenposten gjengir punktene:

* Undersøkelse av unge asylsøkeres kjønnsorganer vil komme i konflikt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8.
* Det finnes ikke hjemmel i lov til å foreta en tvangsmessig undersøkelse av kjønnsorganer.
* Undersøkelsen er en inngripen i privatlivet. Det er her snakk om barn i en sårbar posisjon, som ofte kommer fra kulturer med et annet forhold til nakenhet.
* Siden en kan anta at manglende samtykke vil ha innvirkning på søknaden foreligger det ikke et reelt samtykke til denne undersøkelsen.

EMKs artikkel 8 lyder:

Art 8. Right to respect for private and family life

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Som det fremgår: punkt 2 rommer et unntak som dekker regjeringens forslag: nasjonale sikkerhetsinteresser, offentlig sikkerhet og økonomisk bæreevne, og forebygging av kriminalitet, og beskyttelse av helse eller moral, og beskyttelse av rettigheter og friheter for andre, gir rikelig adgang til å innføre kontrolltiltak.

Legg merke til hvor vid denne adgangen er. Men personer som Petter Eide nevner dem aldri. Han bruker rettighetene som et våpen mot myndighetene. Vil en slik ensidighet på sikt kunne bidra til å diskreditere rettighetene, og kanskje også de som nyter godt av dem?

Aftenpostens Amund Trellevik gjør ingen selvstendig vurdering av Eide og Stabells argumentasjon, og bidrar til at saken blir ensidig fremstilt. Overskriften er tendensiøse: Vil kle av unge asylsøkere.

Norsk folkehjelp ba advokatfirmaet Stabell og Co vurdere jusen bak forslaget, og den 26 sider lange rapporten fra advokatfirmaet, som ble klar forrige uke, er nedslående nytt for UDI. Forslaget bryter både med norsk lov og med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, skriver Stabell og Co.

– Jeg er overrasket over at justisministeren, som selv er jurist, innfører innstramminger på asylfeltet, uten å sjekke om dette er lovlig, eller om det bryter menneskerettighetene, sier Petter Eide til Aftenposten.

Trellevik/Aftenposten aksepterer denne tolkningen uten motforestillinger.

Samfunnet har mange ordninger som innebærer krenkelse av personlig integritet, det mest nærliggende eksempel er kontrollen på flyplasser. Den skal nå skjerpes i retning av det de afghanske guttene må gjennomgå: på engelsk kalles det «pat down», å føle nedover kroppen om vedkommende har noe på seg. Det er klart dette er ubehagelig, men det er en pris enkeltmennesket må betale for at terrorister ikke skal kunne sprenge folk i lufta.

Eides og Stabells tolkning er absolutistisk: Det kan bare skade afghanerne i det lange løp.

Aftenposten burde kjenne sitt ansvar og nyansere storyen. Vil ikke afghanerne, ut fra det de har gjennomgått, være villig til å påta seg ubehaget, for å kunne bli? Eide tegner et bilde av urørbare personer som ikke tåler noe: I andre sammenhenger hører vi om alt de har gjennomfått under reisen, vi hører også om voldtekter av gutter i Afghanistan. Trolig er en kroppsundersøkelse bagatell mot det guttene kjenner fra egen bakgrunn.

Eide kan bare ha en målsetning: å torpedere all kontroll.