Nytt

Offisielle dokumenter viser at Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) saboterer alle aspekter av den britiske regjeringens forsøk på å kontrollere masseinnvandringen til landet.

EMK, som ble implementert i det britiske lovverket av Labour-regjeringen i 1998, blir regelmessig brukt til både å hindre regjeringen å deportere utviste innvandrere eller å hindre dem i å ankomme i utgangspunktet.

Rundt 3.200 mennesker – blant dem avviste asylsøkere – har vunnet retten til å oppholde seg i Storbritannia, hovedsakelig ved hjelp av EMKs artikkel 8 om «retten til et privat- eller familieliv».

(Se flere eksempler på EMKs innvirkning på det britiske rettssystemet her.)

I nærmere 1.200 saker om EU-borgere viser det seg at de ikke har hatt til hensikt å arbeide i Storbritannia, men likevel har vunnet rett til å bli og leve på velferdstytelser fordi de har en kone, kjæreste eller barn i landet.

Britiske minstre er så alarmert av utviklingen at de planlegger en potensielt sprengkraftig revurdering av begrepet «familieliv», som kritikere mener er gjenstand for omfattende misbruk.

Artikkel 8 har blant annet blitt brukt i en rekke saker for å unngå deportasjon av utenlandske drapsmenn og andre kriminelle. Innenriksdepartementets første gjennomgang av EMKs utslag viser imidlertid at den også saboterer nesten alle andre aspekter av britisk innvandringspolitikk.

In the last three months of 2010, 99 foreign prisoners successfully claimed deporting them would breach their right to a family life in Britain – the equivalent of almost 400 each year. It is four times the previous estimate of 100 – which itself provoked outrage.

In addition, Article 8 thwarted the equivalent of 132 asylum removals last year. The separate Article 3 – the right to protection from ill-treatment – prevented the removal of the equivalent of 56 foreign criminals, and 16 asylum seekers.

Mest oppsiktsvekkende er følgene retten til et familieliv har fått for resten av innvandringssystemet. Retten til et familieliv er opprinnelig blitt brukt under spesielle omstendigheter, som f.eks. om innvandrere som er gift og hadde barn i landet. I senere saker er derimot bruken blitt kraftig utvidet til å omfatte f.eks. innvandrere som har foreldre, kjæreste eller til og med kjæledyr i landet.

In a letter to the Tory MP Dominic Raab, the Home Office disclosed that the equivalent of almost 600 economic migrants who had been denied a visa under the point-based system were using Article 8 to make successful appeals.

They claim that, while working in the UK, they have formed relationships in Britain.

The audacious appeals made during 2010

If officials cannot remove migrants who are no longer judged to benefit British business, it could significantly undermine the Tory promise to cap economic migration.

In the equivalent of 120 cases, decisions by the Home Office to deny a migrant settlement – which leads to a British passport – were overturned using Article 8.

Dommere i innvandrersaker griper også i økende grad inn i bestemmelser vedrørende EU-borgere. I henhold til EUs regelverk har EU-borgere rett til å bosette seg i Storbritannia dersom de har økonomi til å underholde seg selv eller har en jobb. Reglene er laget for å hindre «velferdsturisme», men bare i de tre siste månedene i 2010 fikk hele 292 EU-borgere gjennomslag for argumentet om at det er deres menneskerett å oppholde seg i landet uten å tilfredsstille de aktuelle kravene. Dette gir dem full tilgang til velferdsytelser og bolig på britiske skattebetaleres bekostning.

They claim that they already have family or partners living here, and must be reunited.

Beneficiaries range from citizens of the original EU member states, such as France, to new members such as Poland.

Officials also lost the equivalent of almost 800 so-called ‘entry clearance’ cases last year – where migrants applying for visas while abroad were turned down, but won on appeal by claiming they had a right to join their family.

Last night, Mr Raab said: ‘This data shows the right to family life under the Human Rights Act being abused to frustrate the deportation orders of hundreds of serious criminals and undermine wider controls on economic migration.’

Sir Andrew Green, of Migrationwatch, said: ‘This is not just the right to family life. It is the right to family life at the expense of the hard-pressed taxpayer.’

In his letter to Mr Raab, Immigration Minister Damian Green said: ‘The Government intends to consult later this year on family migration and on the requirements which should be placed on foreign nationals who wish to establish a family life in the UK.

‘Whilst everyone has a right to respect for their private life and family life under Article 8, it is not an absolute right, and it is legitimate to interfere with that right when it is in the public interest to do so.

‘This includes in particular cases where it is necessary to maintain our immigration controls. The Government intends to address these issues in the consultation.’

Any review involving the Human Rights Act is likely to cause tensions within the Coalition.

In opposition, the Tories promised to replace the Act with a British Bill of Rights after a series of failed deportation cases. But the Lib Dems are opposed to the idea, which has been kicked into the long grass.

Last night, the Home Office said: ‘We will consult on the family route shortly and look at what requirements we should place on foreign nationals who wish to establish a family life in the UK.’ The figures cover cases where the Home Office was defeated in the appeals court.

I 2009 besluttet for øvrig Stortingets presidentskap, anført av Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland, å nedsette et utvalg i den hensikt å foreslå en revisjon av Grunnloven med tanke på å styrke menneskerettighetenes stilling i vår forfatning i anledning 200 årsjubileumet i 2014. Bakgrunnen for dette ble oppgitt å være at det foreligger flere grunnlovsforslag som vedrører menneskerettigheter, og man har derfor funnet det nødvendig med en prinsipiell og systematisk «opprydding» i Grunnloven for å unngå at de enkelte revisjonene behandles «tilfeldig».

Det nedsatte menneskerettsutvalget ser på en grunnlovsfesting av en rekke rettigheter, blant dem retten til å søke asyl, retten til utdanning og retten til en tilfredsstillende levestandard. Utvalgets arbeid skal avsluttes 1. januar 2012.

Internasjonale konvensjoner blir i stadig større grad brukt til å rettsliggjøre politiske spørsmål og å forhindre at et politisk flertall skal kunne innføre, opprettholde eller avskaffe ordninger som et politisk, avgående mindretall er mot eller ikke ønsker at skal kunne fjernes. Tidligere stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) – hovedpådriveren i prosessen for å revidere Grunnloven i mer internasjonal retning – sa det da også rett ut i forbindelse med statskirkedebatten i 2007:

I forbindelse med behandlingen av stat-kirkespørsmålet ser vi at det brede flertall ønsker å beholde dagens ordning med en grunnlovfestet offisiell religion og at staten øver kontroll med den, til tross for at dette er i strid med internasjonal rettstenkning om religionsfrihet for den enkelte og indre frihet for religionene.

Justisminister Knut Storberget (Ap) har heller ikke lagt skjul på et av motivene bak Stoltenberg-regjeringens lovforslag om å innlemme kvinnekonvensjonen i menneskerettighetsloven og dermed gi den forrang over norsk lov før Stortingsvalget i 2009:

– Vi vil verne kvinner mot Frps likestillingspolitikk, sier Knut Storberget, som vil gjennomføre løftet fra Soria Moria før et eventuelt borgelig regjeringsskifte finner sted.

Daily Mail: Human right to sponge off UK: 3,200 criminals, failed asylum seekers and benefit tourists can’t be kicked out because of right to family life