Nytt

Til tross for at innvandrere i Storbritannia bare utgjør 1 av 16 personer i den generelle befolkningen, viser statistikk fra britisk politi at 1 av 5 drap i England og Wales blir begått av innvandrere. I et område av London er tallet 1 av 3.

Tallene er så alarmerende at innenriksminister Jacqui Smith avholder en konferanse om innvandrer-kriminalitet. Nylige tilfeller har involvert utlendinger som fra før er dømt for ran og overfall, men som har fått fortsatt opphold i Storbritannia etter endt soning:

The statistics are so alarming that Home Secretary Jacqui Smith will hold a migrant crime summit on Thursday amid worries that police are struggling to cope.

According to figures revealed under the Freedom of Information Act, the 96 foreign nationals convicted of homicide last year were from 28 different countries.

They were involved in 21 per cent of the total of 461 murder and manslaughter cases.

Critics blame the Government’s failure to deport foreign criminals. Recent cases have involved foreigners who had already been convicted of robbery and assault but were allowed to remain after serving their sentences.

Conservative MP David Davies, a member of the Commons home affairs committee, said: «These extraordinary figures demonstrate the failure of the Government’s immigration policy, which has seen all sorts of undesirable characters being able to get into this country and use the Human Rights Act to escape deportation.»

Statistikkene viser stor variasjon mellom forskjellige områder av Storbritannia. I London var så mange som 76 av 231 identifiserte drapsmenn innvandrere. I Manchester 8 av 42 og i Bedfordshire 3 av 7. I West Yorkshire var det ingen av 47. I mange saker reflekterer politiets tall omfanget av kriminelle innvandrergjenger. Scotland Yard sier at halvparten av de organiserte bandene er «etniske», eller bundet sammen av felles språk eller opprinnelsesland.

De mest vanlige nasjonalitetene for utenlandske drapsmenn er pakistansk, indisk og jamaicansk. Innvandrere er også mer utsatt som ofre. I følge tallene er 15 prosent av drapsofrene av utlandsk opprinnelse. I mange tilfeller er både drapsoffer og gjerningsmann fra det samme miljøet, noe som reflekterer interne feider.

Not all police forces responded to requests for information but the figures available cover more than half of the 755 homicides in 2006-2007.

Among the most high-profile cases was that of Roberto Malasi, an 18-year-old Angolan asylum seeker who shot dead a 33-year-old woman as she cradled her baby niece at a christening in south London.

Malasi went on the run and two weeks later stabbed to death an 18-year-old pastor’s daughter who he felt had «disrespected» him.

Other cases include Yusuf Jama, a Somali asylum seeker, who was in the gang that shot dead PC Sharon Beshenivsky in Bradford in 2005.

Torsdagens konferanse er den første i sitt slag, og kommer som en følge av flere bekymringsmeldinger fra britiske sjefskonstabler:

Cambridgeshire’s Julie Spence warned as long ago as 2005 there was «community tension» involving migrants which had the «potential for large-scale public disorder».

She was forced to write again last year, saying the problem had «clearly magnified».

Kent’s Michael Fuller has also warned that the size of his force has not kept pace with an explosion in migrant numbers.

A Home Office spokesman said: «Last year, we deported a record number of foreign national criminals. Anyone convicted of a serious crime, such as murder, will be automatically deported.»

Daily Mail: Foreigners carry out one in every five killings in Britain, police figures reveals