I 2009 besluttet Stortingets presidentskap – med Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i spissen – å nedsette et utvalg for å utarbeide en revisjon av Grunnloven i den hensikt å styrke “sentrale menneskerettigheters” stilling i vår forfatning. I norsk rett står Grunnloven over annen lovgiving, hvilket betyr at domstolen i ytterste konsekvens kan sette loven til […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.