Nytt

Britiske dommere har kommet med kraftig kritikk av innvandreres misbruk av rettssystemets appell-muligheter og opplyser om at de fleste sakene som føres er grunnløse.

Det utbredte misbruket av landets rettssystem koster britiske skattebetalere 120 millioner til juridisk bistand i året. I realiteten plukker Storbritannias befolkning opp regningen for sabotasje av sin egen regjerings forsøk på å kontrollere masseinnvandringen til landet.

Ifølge dommerkollegiet er så mange som 85 prosent av sakene enten «drømt frem» av advokater som ønsker å fylle sine egne lommer eller åpenlyse siste liten-forsøk på å stanse en deportasjon.

Mange av sakene – særlig saker som involverer utenlandske kriminelle – blir ført under påberopelse av den kontroversielle artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) om «retten til et familie- og privatliv».

I løpet av ett år finansierte den britiske offentligheten hele 37.300 rettsappeller for innvandrere.

Ansatte i justisdepartementet forteller at juridisk bistand blir brukt til å «gi råd om hvordan man kan skaffe seg visum til Storbritannia og hvordan man kan unngå å bli deportert så snart man har kommet til landet»:

It includes advice to immigrants from Europe looking to work in Britain, and migrants from outside Europe who want to study, get work experience or join their families who have emigrated to the UK.

In a devastating letter to Justice Secretary Kenneth Clarke, the Judges Council of England and Wales – which speaks for the judiciary – paints a picture of appalling abuse. The judges say that, out of 12,500 judicial review claim forms issued in the Administrative Court in 2010, about 7,500 concerned asylum or immigration.

The claims have been considered – and dismissed – by the Secretary of State and at least one immigration tribunal, making the judicial review a ‘second or sometimes the third or fourth bite of the cherry’.

The judges’ letter to Mr Clarke goes on: ‘Most claims fail, most of the claims which fail are without merit, and many are wholly abusive of the court’s process.

‘When the claim itself is publicly funded, two sets of publicly funded costs will be incurred – all irrecoverable. No-one derives any legitimate benefit from this litigation.

‘The intervention of publicly funded lawyers does not reduce the number of unmeritorious claims of this type to the extent that might be expected. Bad claims are advanced by publicly funded lawyers as well as by litigants in person – albeit litigants in person are responsible for a greater proportion of hopeless cases. Often, bad claims are advanced by lawyers which an individual would not have thought of for himself.’

En seniordommer i innvandringssaker, Sir Anthony May, forteller at de fleste sakene han har hatt er tredje eller fjerde gangs appeller. Disse sakene blir ført av avviste asylsøkere som forsøker å blokkere sin egen utsendelse i siste liten. – Av og til har vi 20 eller flere slike saker hver gang det står et chartret fly og venter på å ta av. La oss si at 85 prosent av dem – det er et tall jeg tar fra eget hode, men det er i den størrelsesorden – er grunnløse, sier han.

I forrige uke kom det frem at EMK, som Storbritannia implementerte i eget rettssystem i 1998, har fått omfattende negative konsekvenser for landets innvandringspolitikk. Tusenvis av utenlandske kriminelle, avviste asylsøkere og velferdsturister fra EU-land bruker konvensjonen til å sabotere innenriksdepartementets forsøk på å håndheve lover for innvandring.

In the overwhelming majority of cases, they are using the controversial Article 8. Cases included hundreds of EU citizens who had no intention of working – but were permitted to stay here to potentially enjoy a life on benefits.

Sir Andrew Green, chairman of Migrationwatch, said: ‘This is not just the right to family life. It is the right to family life at the expense of the hard-pressed taxpayer.

‘It brings the whole concept of human rights into disrepute. It is high time we took a critical look at the European Convention on Human Rights which is being exploited by lawyers in ways never remotely envisaged by its authors.’

Daily Mail: Judges launch scathing attack on the ‘abusive’ way migrants exploit appeals and say most cases have no merit