Ett kriterium på et samfunns motstandskraft er om det greier å håndheve sine lover. I Storbritannia får kriminelle utlendinger med grove forbrytelser på samvittigheten lov å bli, under påberopelse av menneskerettigheter. Det skjer en gang hver eneste dag, hele året gjennom. De skulle normalt vært utvist, hvis de har fått straff på ett års fengsel […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.