Ett kriterium på et samfunns motstandskraft er om det greier å håndheve sine lover. I Storbritannia får kriminelle utlendinger med grove forbrytelser på samvittigheten lov å bli, under påberopelse av menneskerettigheter. Det skjer en gang hver eneste dag, hele året gjennom.

De skulle normalt vært utvist, hvis de har fått straff på ett års fengsel eller mer. Men dyktige advokater bruker to argumenter: 1) utvisning vil krenke deres rett til familie- og privatliv. 2) de risikerer ublid behandling av myndighetene i hjemlandet.

Mange dommere finner dette å være overbevisende argumenter, selv hvor det dreier seg om mordere og voldtektsmenn.

Grunnen er Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK; som står over britisk lov. Det er den som gjør at dommerne bøyer av og lar de kriminelle få bli, selv om det strider mot enhver sunn rettsoppfatning.

Men man undres: Hvor ligger domstolenes lojalitet? Mot landets egne borgere, eller mot overnasjonale institusjoner? Hvem sine interesser representerer Europarådet og EU?

UK Border Agency statistics showed 350 offenders, including a double murderer, were allowed to stay in the UK last year on human rights grounds instead of being sent home.
In many cases, dangerous offenders were granted the right to stay despite the courts accepting that they pose a risk to the public.
Among those to have taken advantage of the Human Rights Act to stay here are killers, rapists, serial burglars and drug dealers. Critics said the figures should prompt a further examination of how human rights laws are being used.

Among those offenders who won the right to stay in Britain are Laith Alani, a paranoid schizophrenic who stabbed two doctors to death.
The Iraqi murdered consultants Michael Masser and Kenneth Paton in 1990, stabbing them both repeatedly in an unprovoked attack.
The tribunal judge ruled that if Alani was sent back to Iraq he would be unlikely to receive the treatment he gets on the NHS for his illness. Sending him home would also breach his right to a family life because he moved to the UK with his parents as a child, the judgment said.

Another case was that of Rohail Spall (photo), a Pakistani businessman jailed after he was seen spiking a woman’s drink so he could rape her. Police found hundreds of date rape drugs in his car.
He was allowed to stay because sending him home would breach his right to a family life.

A third offender is Mark Cadle from Belize, who came to the UK aged 18 and was jailed for sex with a 14-year-old girl who he infected with a sexually transmitted disease.
He has a string of other convictions, including racially aggravated assault, and a court heard he was a ‘significant danger to the public’ and likely to reoffend. But the immigration tribunal ruled it would breach his human rights to separate him from his family.

The 42-year-old has five children from five mothers, and his mother and halfsibilings live in Britain. Last year the Home Office was prevented from deporting a Congolese crack addict whom a court described as a ‘burglar on an industrial scale’.
He was given a five-year jail term for beating a woman unconscious and sexually assaulting her but was allowed to remain in Britain because of his right to a family life.
The court ruled he was a ‘home-grown criminal’ because he came to the UK aged five.

Når man leser historiene skulle man tro dommeren var syk. Er rett til familieliv noe en morder og voldtektsmann med noen rimelig grunn kan anføre, på bekostning av borgernes sikkerhet?

Rettighetene for kriminelle har gått så langt at det truer lovlydige borgeres liv og sikkerhet.

Rettighetene er drevet ut i det absurde. De er nå en trussel mot rettssikkerheten.

Dette er ikke nye tanker. Da Gordon Brown ble statsminister lovet han å sparke ut utlendinger som ikke oppførte seg. Toryene og David Cameron lovet å si opp Den europeiske menneskrettskonvensjonen og skrive en ny, britisk. Men i koalisjon har de endret mening. Liberalerne er det mest politisk korrekte av dem alle.

One foreign criminal a day wins right to stay in Britain