Sakset/Fra hofta

Av Arnt Folgerø

Direktøren i utlendingsdirektoratet (UDI), Ida Børressen, sier ifølge en reportasje i Klassekampen den 23. desember at det bare er en brøkdel av asylsøkerne i Norge som ikke samarbeider for å få kartlagt identiteten sin. Klassekampens journalist, Åse Brandvold, skriver med henvisning UDIs statistikk, at det i første halvår i år bare var 337 søkere som ikke bidro til å gjør sin identitet kjent. Et forsvinnende mindretall tatt i betraktning de mange tusen som søkte asyl i dette tidsrommet.

Klassekampens oppslag konfronterer disse opplysningen med det faktum at 9 av 10 (97 prosent) av asylsøkerne ikke har på seg identitetspapirer når de melder seg for myndighetene i Norge. Ifølge Klassekampens journalist gir denne opplysningen et galt bilde av asylsøkerne og bidrar til at de blir hengt ut som kriminelle. Uuttalt mener altså Brandvold at asylsøkerne er redelige og sannferdige mennesker, og ikke svindlere og lurendreiere slik man kunne tro at lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, mente da han i sommer i pressa uttalte seg om identitetsløse asylsøkere.

Opplysningen og statistikken om asylsøkernes samarbeidsvilje i Klassekampen er oppsiktsvekkende sammenholdt med de opplysningene Ida Børresen ga til undertegnede i et intervju den 7. mai i år på en konferanse arrangert av UDI i Oslo. Da sa Børresen at «i UDI skiller vi mellom dem som samarbeider med oss for å få fastslått sin identitet, og de som ikke gjør det». Men både hun og andre i UDI sa også til meg at de ikke hadde statistikk over hvor stor andel av asylsøkerne som samarbeider for å få slått fast identiteten!

Det kan selvsagt tenkes at Børresen, etter mitt spørsmål om hvor stor andel av asylsøkerne mange som samarbeider om identiteten sin, har satt folk i UDI i gang med å finne samarbeidsprosenten. Men jeg vil tro at det ville ha vært en ganske umulig oppgave dersom UDI til nå ikke har ført statistikk over slike opplysninger. Med andre ord, enten løy Børresen i mai eller så lyger hun nå til Klassekampen. Med all den forstillelsen og opplysningsvegringen som jeg har opplevd i UDI gjennom årene i asylsøkerspørsmål, kunne det være interessant å høre hvordan Børresen forklarer den uoverensstemmelsen jeg her har pekt på.

Arnt Folgerø, journalist.