Nytt

De siste årenes statistikk over innvilgede asylsøknader i Norge viser en liten nedgang, og Norge troner ikke lenger aller øverst på Europa-toppen i antall tildelte oppholdstillatelser pr. innbygger, selv om tallet fortsatt er skyhøyt sammenlignet med de fleste andre land.

Asylpolitikken er altså blitt en liten smule strengere, men hva hjelper det så lenge det er stadig flere som ikke returnerer til sine hjemland etter avslag? Andelen asylsøkere som blir igjen etter avslag er i dag over dobbelt så høyt som for fem år siden, og andelen med utreiseplikt i mottakene har økt fra 12 prosent til 31 prosent i samme tidsrom.

Antallet asylsøkere i Norge med endelig avslag på søknaden er for tiden 4922.

– De aller fleste kommer hit av en grunn, det største håpet de har er beskyttelse i Norge. Når de ikke får det, reiser de ikke hjem med første fly. De håper at noe skal endres og at de skal få opphold, sier mottaksleder Marianne Hordnes ved Vestby statlige mottak.

Justisdepartementet regner med at 9.000 nye asylsøkere vil komme til Norge i 2013. Av disse vil trolig om lag 4.400 få avslag på søknaden og plikt til å reise ut av landet.

Dersom denne situasjonen vedvarer, vil Norge etterhvert få det til felles med USA at en betydelig andel av befolkningen har permanent ulovlig opphold i landet, uten at det er praktisk mulig å gjøre stort for å bekjempe fenomenet.

 

NTB: Flere asylsøkere nekter å forlate Norge