– Mens antallet asylsøkere i Norge falt kraftig fra midten av mars og utover våren, var tallet i august tilbake til et tilnærmet normalnivå for de siste årene, med 206 søkere, sier UDI-direktør Frode Forfang. Foto: Terje Pedersen / NTB

Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for at det kommer 1.500 asylsøkere til Norge i år, og 3.000 neste år. «Økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av covid-19-tiltakene i både avsender- og transittland kan øke migrasjonspotensialet ytterligere», skriver UDI i et nytt prognosenotat.

– For 2020 er mulighetsrommet vurdert til å være opp til 2.500 asylsøkere, med et planleggingstall på 1.500, skriver UDI i et nytt prognosenotat.

Til nå i år er det kommet omkring 1.200 asylsøkere til Norge. Rundt en tredel av søkerne er fra Syria, mens rundt 200 er fra Eritrea og Tyrkia. Resten kommer fra mer enn 70 ulike land.

Toppmåneden var januar, med 226 asylsøkere, dette falt til bare 35 i april, etter at koronaepidemien slo til. Deretter steg tallet til 132 i juli og så 207 i august, et søkertall som var høyere enn UDI hadde regnet med.

Utelukker ikke 7.000 asylsøkere

– Antall søkere har de siste månedene vært noe høyere enn vi tidligere har antatt, og vi har derfor satt planleggingsprognosen opp med 300 fra forrige vurdering, skriver UDI.

De siste ukene er det kommet mellom 30 og 40 asylsøkere ukentlig til Norge, og i september søkte 134 utlendinger om asyl.

– For 2021 er mulighetsrommet vurdert til å være mellom 1.000 og 7.000 asylsøkere, med et planleggingstall på 3.000, heter det videre.

Overføringsflyktninger, gjerne omtalt som kvoteflyktninger, er ikke omfattet av anslagene.

Korona kan øke migrasjonen

UDI antar at så lenge reiserestriksjonene i Europa og verden ellers blir opprettholdt, vil trolig antallet nye asylsøkere forbli lavt. Samtidig skriver prognosemakerne at de ikke har informasjon som tyder på at potensielle asylsøkeres motivasjon for å emigrere, er redusert.

– Vi legger til grunn at migrasjonspotensialet fortsatt er høyt, og at økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av covid-19-tiltakene i både avsender- og transittland kan øke migrasjonspotensialet ytterligere, skriver UDI.

I midten av oktober bodde det 2.100 asylsøkere på norske asylmottak. Det er 400 færre enn ved årsskiftet. Nesten 40 prosent av beboerne har fått endelig avslag og har utreiseplikt, viser UDIs tall.

 

 

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.