Foto Bente Haarstad.

Regjeringen har et målkrav om 7.500 returer av asylsøkere i løpet av året. Ifølge Aftenposten vurderer UDI å trekke oppholdstillatelsen fra over 6.000 saker.

Beregningene Aftenposten har gjort, er basert på UDIs egne tall og en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Tallene viser at det skal være mellom 6.000 og 7.000 saker i fjor der UDI vurderer å trekke tilbake oppholdstillatelsen.

Et økende antall asylsøkere og deres familier som først har fått opphold i Norge, står i fare for å miste tillatelsen. Ifølge fagsjef i asylavdelingen i UDI, Dag Bærvahr, skyldes utviklingen flere faktorer, blant annet mer ressurser til arbeidet, klarere retningslinjer og nye måter å innhente bevis på.

Norge sliter med å nå målet om å returnere 7.500 asylsøkere i løpet av 2018. Å avdekke bruk av uriktig ID og asylforklaringer er ett virkemiddel for å komme nærmere målet. Mellom 25 og 30 årsverk i UDI har fra i år vært satt av til dette arbeidet.

Forskere fra Institutt for samfunnsforskning har analysert tilbakekallingssakene til UDI, og påpeker at det er et viktig skille mellom å miste opphold fordi man har jukset og å miste oppholdstillatelse fordi myndighetene mener man ikke lenger har behov for beskyttelse.

Det er først de siste årene man har begynt med en praksis der man kan ha fått beskyttelse av legitime grunner, men miste oppholdstillatelse fordi det har skjedd endringer i hjemlandet.