Nytt

Bjerke Arbeiderparti ber Ap sentralt om å klargjøre hvorvidt statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseths (Ap) uttalelse om menneskesyn er i tråd med Arbeiderpartiets syn og politikk.

Ap-politiker Ove Brandt og Refstad-beboer Randi Mathisen har reagert kraftig på at Lønseth i forrige uke stilte spørsmål ved menneskesynet til motstandere av det midlertidige transittmottaket for asylsøkere på Refstad i Oslo.

Fra 2011 skal samtlige asylsøkere som kommer til Norge – som i 2009 utgjorde 17.000 personer – innom ankomstmottaket som ligger i et boligområde med rundt 1000 husstander rett ved Sinsenkrysset i Oslo. Motstanderne av transittmottakets plassering har samlet inn 700 underskrifter fra beboere i området, men Utlendingdirektoratet (UDI) sier at flyttingen av det nasjonale transittmottaket fra Tanum i Bærum til Refstad i Oslo-bydelen Bjerke vil gjøre behandlingen av asylsøknadene enklere, og mener naboene har liten grunn til å bekymre seg.

Mottakets naboer frykter imidlertid for at det UDI hevder er en foreløpig løsning vil bli langvarig, og viser til at det såkalt midlertidige transittmottaket på Tanum i Bærum har eksistert i en årrekke. Det samme ble sagt om det nåværende asylmottaket på Refstad, som nå har vært i drift i 11 år:

Beboere og lokalpolitikere har utrykt motstand mot at ankomstmottaket plasseres i dette området.

– Vi har vært opptatt av det uhensiktsmessige og ukloke ved å plassere et ankomstmottak i et tettbygd området på Refstad. Et slikt mottak er en stor belastning på et nærområde, og når dette kommer i tillegg til Oslos mest belastede blokker som naboer vil dette forsterke de negative konsekvensene, mener Brandt.

Beboernes uttalte bekymringer fikk statssekretær Pål Lønseth til å stille spørsmål ved menneskesynet deres:

– Jeg setter spørsmålstegn ved menneskesynet. Erfaringer viser at transittmottak ikke er veldig belastende, og det er denne type mottak det er knyttet minst problemer til, sa Lønseth til Akers Avis Grorud dalen i forrige uke.

Dette har vakt reaksjoner.

– Det er noe som heter statsrådverdighet. Det betyr at en person i en slik stilling må holde seg for god til å svinge svøpen over utvalgte samfunnsborgere. Dette oppleves uverdig, sier Ove Brandt.

– Det er noe alvorlig galt når en av våre sentrale politikere på regjeringsnivå ikke har mer politisk bakkekontakt og forståelse for stemningen blant beboere enn det vi ser her. Det er ikke slik at vi skal regne med at Groruddalen er et «Ap-land» uansett, forsetter han.

Refstad-beboer Randi Mathisen er enig med Brandt. Mathisen var leder i Refstad Vel fra 2004 til 2008, og i løpet av denne perioden opprettet Vel`et et samarbeid med asylmottaket som resulterte i flere dugnadsbaserte fellesarrangementer.

– Jeg har stemt Arbeiderpartiet i alle år, og har vurdert å melde meg inn. Nå vet jeg ikke lenger, sier hun.

Mathisen har vært Refstad Vels ansikt utad i debatten rundt flyttingen av ankomstmottaket.

– Med dette føler beboerne i Refstads 1000 husstander seg tråkket på, sier hun.

Redaksjonen har også fått flere henvendelser fra Sinsen-beboere som også reagerer på uttalelsen.

Mathisen var leder i Refstad vel i fire år fra 2004 til 2008. I løpet av denne perioden ble det opprettet et samarbeid med asylmottaket, og de hadde flere arrangementer sam­men.

– Jeg hadde ikke stilt opp på dugnadene dersom jeg hadde hatt et annet menneskesyn. Jeg forventer en beklagelse. Statsråden og statssekretæren bør komme hit til Refstad og beklage til oss, og høre på argumentene våre for hvorfor vi mener som vi mener, sier hun.

Mathisen mener bydel Bjerke er blitt et offer for en politisk drakamp mellom den rødgrønne regjeringen og byrådet i Oslo, da byrådet enda ikke har kunnet skaffe tilveie den permanente løsningen UDI vil ha:

– Vi har havnet i en skvis, og UDI har ikke spilt med åpne kort overfor oss, sier Mathisen.

– Enklere saksbehandling
Kommunikasjonsrådgiver Sigurd Skjefstad i UDI bekrefter at de ønsker seg ankomsttransittmottak i Oslo permanent, men at valget av Refstad er midlertidig. Han sier asylsøkerne som kommer til dette transittmottaket i snitt vil være der en uke. I mellomtiden skal de blant annet gjennomgå en helsesjekk. Ved å legge transittmottaket sentralt i Oslo vil behandlingen av asylsøknadenne kunne gå fortere, ifølge Skjefstad.

– I dag går det mye tid til transport inn til Oslo sentrum. Økt nærhet saksbehandlerne i UDI og Politiets utlendingsenhet vil kunne få opp tempoet i behandlingen av asylsøknadene, sier han om det ønskede ankomsttransittstedet sentralt i Oslo.

Bjerke Arbeiderparti utber seg nå et svar fra Ap sentralt om statssekretær Lønseths uttalelse er i tråd med Arbeiderpartiets syn og politikk:

«Bjerke Arbeiderparti tar avstand fra statssekretær Pål Lønseths uttalelse i Akers Avis Grorud­dalen 26. mai 2010 om at det må være noe (feil) med menneskesynet til de som er i mot at det legges et Hoved-transittmottak til Refstad i Bydel Bjerke. Bjerke Arbeiderparti ber styret i Oslo Arbeiderparti ta dette opp med partisekretær Raymond Johansen for å klargjøre om denne uttalelsen (også) er i tråd med Arbeiderpartiets syn og politikk. Bjerke Ap vil også minne om vedtaket på Oslo Arbeiderpartis årsmøte om at asylmottaket bør legges til egnet sted på Oslos vestkant.»

Brandt sier han vil beklage statssekretærens uttalelse på vegne av Arbeiderpartiet lokalt.

– Jeg føler ikke at hans uttalelse er i tråd med det partiet jeg har vært medlem av i mange år. Skal dette være partiets syn så vil jeg ikke være med lenger, sier han.

Groruddalen: – Forsøpler debatten

Nettavisen: Fra nyttår skal alle asylsøkere hit