Innenriks

Det planlegges 33 nye flyktningemottak rundt om i landet. Det forventes at vi tar i mot flyktninger i hopetall med åpne armer. Aftenposten skriver om situasjonen som om dette er normalen. Et kritisk blikk på hva dette vil gjøre med Norge på sikt er fraværende. Det å sprenge grensene for tidligere innvandring ser ut til å være den nye norske hverdagen.

UDI har den siste tiden fått inn tilbud om 33 nye asylmottak med plass til 5400 asylsøkere.
Etaten håpet på konkurranse om kost og losji for 7500 asylsøkere.
Nå må dyrere mottaksplasser trolig kjøpes for å dekke bobehovet.

Det jobbes iherdig hos UDI for å øke kapasiteten til å ta imot flyktninger. Dette vil igjen øke trykket mot Norge ytterligere. Det er vanskelig å tro noe annet.

UDI satte denne uken en historisk rekord i å gi asylsøkere tak over hodet:

Kapasiteten er nå på 24.003 plasser både i ordinære mottak, plasser til enslige mindreårige asylsøkere, transitt og akuttovernatting.

UDI jobber på spreng: Se hvor de nye mottaksplassene er blitt opprettet
Men rekordkapasistet er langt fra nok. UDI hadde for kort tid siden prognoser som tilsa behov for å finne bosteder for 7500 nye asylsøkere før jul. I all hast utlyste UDI fem store anbudskonkurranser de ulike UDI-regionene utenom Oslo og Akershus: Vest, Midt-Norge, Sør, Indre Østland og Nord.

Aftenpostens artikkel er uten kommentarfelt.

Aftenposten