I flere kommuner har UDI og asyloperatører overkjørt landets kommunestyrers egne vurderinger hva gjelder kapasitet til å etablere asylmottak, noe som skaper store frustrasjoner i kommunene. Det later imidlertid til at UDIs fremgangsmåte er et uttrykk for Stortingets holdning til lokaldemokrati, da et klart Stortingsflertall avviser Fremskrittspartiets forslag om at norske kommuner skal ha rett til å si nei til etablering av nye asylmottak.

De tre Frp-representantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen sier at Utlendingsdirektoratet nærmest har ubegrenset makt til å overkjøre kommunenes egne vurderinger.

– Dette er et alvorlig overgrep mot lokaldemokratiet. Det er knapt noen dialog med UDI i det hele tatt. Staten har vært så presset til å opprette nye mottak, at kommunene blir valset over, sier Amundsen.

Men resten av Stortinget mener det er staten som har ansvaret for at flyktninger som kommer til landet, får innkvartering. Dette ansvaret ligger på storsamfunnet, selv om holdningen i den enkelte kommune kan være negativ til plassering av mottak, heter det.

– Slike negative holdninger kan ikke gi grunnlag for noen form for vetorett mot asylmottak, skriver de øvrige seks partiene på Stortinget i en felles merknad.

– Vi har forpliktelser å ta hensyn til. Derfor er dette et nasjonalt ansvar. Det kan ikke være opp til den enkelte kommune å si nei, sier saksordfører Rolf Reikvam (SV).

I innstillingen skriver flertallet at at motstanden fra enkelte kommuner kan skyldes mangel på langsiktighet, og viser til internasjonale forpliktelser og at asylsøkere fra 1. februar 2006 har en lovfestet rett til et statlig innkvarteringstilbud.

Partiene som gikk mot Frp`s forslag om selvbestemmelsesrett for landets kommuner er Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre

Sunnmørsposten: Avviser lokalt asyl-veto