I flere kommuner har UDI og asyloperatører overkjørt landets kommunestyrers egne vurderinger hva gjelder kapasitet til å etablere asylmottak, noe som skaper store frustrasjoner i kommunene. Det later imidlertid til at UDIs fremgangsmåte er et uttrykk for Stortingets holdning til lokaldemokrati, da et klart Stortingsflertall avviser Fremskrittspartiets forslag om at norske kommuner skal ha rett […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.