Nytt

Det er stor fremgang for Frp i siste måling fra InFact. Norges kommunevalg påvirkes direkte av migrantstrømmen som er på vei nordover. Så snart de er registrert hos PU på Tøyen i Oslo blir de overført til mottak ute i distriktene. Her blir det så kommunenes ansvar å bosette, integrere og på alle måter lose de mange fremmedkulturelle inn i en norsk hverdag. Folk forstår faktisk at flere flyktninger betyr større utgifter til sosialhjelp, og kommunevalget handler om folks nærmiljø. Det er lett å svare på en meningsmåling at man er mer positiv til å ta imot syriske flyktninger. Generelt. Kanskje hadde resultat blitt annerledes hvis oppfølgingsspørsmålet hadde vært om man stilte seg positiv til et nytt asylmottak i hjembygda. Det er lettere å være «god» når andre må ta de negative konsekvensene av godheten.

8000 syria

 

Denne meningsmålingen setter ikke sluttstrek for debatten, selv om Egeland insisterer på det.

Siv Jensen har også forstått at dette har sammenheng med Syria-migranter:

– Vi har hatt en positiv trend. Det ene er selvsagt spørsmålet om hvor mange flyktninger kommunene skal ta imot fra Syria, men det handler også om de viktige sakene i lokalvalgkampen. Det er en verdig eldreomsorg og en god skole. Alle disse sakene leverer Frp klare alternativ på, sier Jensen til VG.

Partibarometer aug

 

Støre greier ikke å skape noen begeistring. Og kanskje Anundsens video ga Frp et dytt oppover?

VG