Nytt

For the record: Noe som husker den afghanske asylsøkeren ”Ali” – som konverterte til kristendommen – og fikk kokende vann over seg? På Hå mottak.

Politiet har etterforsket saken, og mener at religion er ikke relevant i saken.
Saken klassifiseres som ”vanlig beskadigelse”. Den tiltalte – en somalier – knyttes ikke til hat- og rasismeparagrafen.

Politiet, ved Øyvind Haukland, sier:

”Jeg har ikke sagt at det ikke er diskutert religion i forkant av tiltalen, men dokumentene tilsier ikke at det er snakk om mer enn vanlig beskadigelse.”

En annen konvertitt, som var innkalt som vitne (han mener at ”Ali” hadde blitt drept om han selv ikke hadde grepet inn), har meddelt politiet at angriperne sa til ham:

”Vi vet dere har forlatt troen, vi har sett du går med de kristne på søndagene. Vi kan drepe deg også.”

Etter politiets uttalelser sier vitnet:

”Alle muslimene på mottaket vil ikke drepe de frafalne, men de støtter sine muslimske brødre”.

Og videre:

”Jeg er lei for tiltalen. Hvis politiet ikke hører på oss kristne fordi vi er i mindretall, betyr det egentlig at det ikke er frihet til å velge hvilken religion du skal tilhøre. Det blir for farlig for oss.”

Han mener muslimer har myndighetene rundt lillefingeren:

”Muslimene har fått mye makt her, fordi de som styrer dette landet er så opptatt av å være åpne, at de ikke har lest koranen på arabisk for å forstå hva islam kan gjøre med de som følger religionen slavisk.”

Rettsaken kommer opp i januar/februar.

Sitatene ovenfor er fra Dagen 24. oktober (ikke på nett).

Meget informativ samtale med vitnet (han som hjalp ”Ali”) fra 30. august:
http://dagen.no/Nyheter/Innenriks/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=73642&articleView=true

Her er en annen link, 12. oktober:
http://dagen.no/Nyheter/Innenriks/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=74199&articleView=true