Nytt

Natt til femte juledag døde en ung mann etter et fall fra tredje etasje i en blokk i Hamar sentrum. To menn er siktet i saken. De er varetektsfengslet og siktet for frihetsberøvelse, en av dem er også siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge. Politiet er misfornøyd med fengslene på grunn av brudd på straffeprosessloven. Hamar Arbeiderblad (HA) følger saken.

Begge ble fengslet med forbud mot å få tilgang på medier, men ikke full isolasjon. HA er kjent med at det internt i politiet nå er stor misnøye med at de to likevel har fått tilgang til medier mens de sitter i varetekt. Det går på tvers av straffeprosessloven som de to er fengslet etter.

Dette skal skyldes ressurssituasjonen i fengslene; de har ikke personell nok til å ivareta et såpass krevende fengslingsregime. Derfor er mediaklausulen opphevet mot politiets vilje. HA har fått signaler om at politiet i Hamar kommer til å opp denne situasjonen med Kriminalomsorgen.

Artikkelen er ikke å finne på nett. Men linken under omtaler det som skjedde i Heidmannsgate i Hamar sentrum.

http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=145724&articleView=true