Nord-Troms tingrett valgte lørdag ikke å varetektsfengsle en mann som er dømt til 13 års fengsel for overgrep mot barn.

Påtalemyndigheten ville varetektsfengsle en mann fra Troms etter at han denne uken ble dømt til 13 års fengsel for overgrep mot barn, men tingretten løslot ham.

Det var onsdag denne uken at den tidligere læreren ble dømt til 13 års fengsel for å ha bestilt overgrep mot barn i Filippinene over nettet. Ifølge dommen medvirket mannen blant annet til grov voldtekt av barn under 14 år. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Etter den alvorlige dommen ønsket påtalemyndigheten å varetektsfengsle mannen etter straffeprosessloven. Den gir adgang til å pågripe noen som mistenkes for lovbrudd som kan gi ti års fengsel eller for ikke å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet ved at den mistenkte er på frifot.

Fredag ble han pågrepet av politiet, og lørdag ble han fremstilt for fengsling i Nord-Troms tingrett.

Tingretten valgte å løslate mannen. I kjennelsen viser retten blant annet til at mannen var varetektsfengslet i et drøyt år mellom 2018 og 2019, og at det ikke er noe som tilsier at han har begått nye straffbare forhold etter at han ble løslatt.

De viser også til at saken har vært dekket av mediene lokalt, men at den i liten grad har fått nasjonal oppmerksomhet.

I forbindelse med fengslingen varslet aktor i saken at de ville anke dersom mannen ble løslatt. Aktor ba derfor om at mannen holdes fengslet i påvente av at saken behandles i lagmannsretten. Heller ikke det gikk Nord-Troms tingrett med på, og de valgte dermed å la mannen være på frifot fram til lagmannsretten behandler fengslingsbegjæringen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.