Han er siktet for to seksuelle overfall på åpen gate på mindre enn én uke, men 17-åringen er fortsatt på frifot.

Retten mener at «det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at han vil begå en ny straffbar handling». Likevel vil hverken tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett fengsle ham.

– Fanget i sitt eget hjem

17-åringen er på frifot – mens en av kvinnene han skal ha voldtatt føler seg som fange i sitt eget hjem.

– Jeg tør ikke gå noen steder etter hendelsen. Jeg er livredd for å møte ham igjen, sier kvinnen via sin bistandsadvokat Hege Salomon.

Kvinnen tør ikke gå ut for å trene eller møte venner, av frykt for å møte den voldtektssiktede 17-åringen. Hun ble voldtatt 1. august.

Kvinnen reagerer sterkt på at Høyesterett har avvist anken. Hennes reaksjon formidles til Document av Salomon:

– Min klient synes det er svært uheldig at siktede ble løslatt. Hun er fortsatt svært preget av hendelsen.

Bistandsadvokat Hege Salomon. Foto: Kent Skibstad / NTB

Både Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett har slått fast at siktelsen er svært alvorlig og at det foreligger «sterk gjentakelsesfare», men nekter likevel å fengsle 17-åringen.

Øst politidistrikt anket til Høyesterett, som nå har avvist anken.

17-åringen ble pågrepet 1. august og siktet for en overfallsvoldtekt etter at en kvinne ble angrepet i nærheten av hjemmet sitt. Politiet valgte da å ikke be om at han ble fengslet.

Forbud mot identifisering

Politiadvokat Hacer Ayder Yasar i Øst politidistrikt har tidligere forklart det med at siktede er mindreårig, og at fengslingskravene dermed er strengere.

«Gutten» var 17 år og 10 måneder da overgrepene fant sted. Han fyller 18 år om få dager. Kjennelsene fra tingrett og lagmannsrett kan bare gjengis i anonymisert form. Document kan imidlertid opplyse at han har et navn som er vanlig i Uganda.

Nytt overfall

6. august skal mannen ha begått et nytt seksuelt overfall på åpen gate. Denne gang begjærte politiet ham fengslet, men forgjeves; 8. august sa Romerike og Glåmdal tingrett nei til å fengsle mannen.

Øst politidistrikt anket tingrettens kjennelse til Eidsivating lagmannsrett, som 10. august kom til samme resultat som tingretten. Politidistriktet anket videre til Høyesterett, som forrige uke avviste å behandle den.

Dermed er mannen på frifot – til tross for at tingrett og lagmannsrett er skjønt enige i at faren for gjentagelse er overhengende.

Lagmannsrettens kjennelse, som etter Høyesteretts avvisning av anken er den gjeldende,  pålegger 17-åringen husarrest og meldeplikt til politiet.

Fengsling ikke «tvingende nødvendig»

Lagmannsretten viser til at siktede er under 18 år, og at han dermed ikke kan fengsles med mindre det er «tvingende nødvendig». Siktede fyller 18 år 9. september.

Terskelen for å varetektsfengsle et barn er høy, og det skal unngås at barn utsettes for det inngripende tvangsmidlet i større grad enn nødvendig. Etter barnekonvensjonen artikkel 37 bokstav b kan fengsling av barn bare benyttes som «en siste utvei». Lagmannsretten må derfor vurdere om det finnes alternativer til varetektsfengsling som kan avhjelpe gjentakelsesfaren.

Overhengende fare for gjentagelse

Eidsivating er enig med tingretten, til tross for at begge rettsinstanser slår fast at det er overhengende fare for gjentagelse.

Lagmannsretten refererer tingrettens kjennelse, som viser til at siktede har «fremvist et modus og at han har lignende tilnærming i sakene».

Retten viser også til at siktede ble ilagt besøksforbud og meldeplikt etter hendelsen 1. august 2023, men at han likevel ble siktet for et nytt seksuallovbrudd få dager senere. Retten vurderer at dette samlet sett tilsier at det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at han vil begå en ny straffbar handling

Lagmannsretten sier seg enig med tingretten og «tiltrer vurderingen», som det heter, men viser til at siktede er under 18 år, og at han bare kan fengsles dersom det er «tvingende nødvendig»

Husarrest og meldeplikt

Eidsivating lagmannsrett viser til at siktelsen er svært alvorlig, og at det er gått kort tid mellom de to hendelsene og siktede ble pågrepet av politiet og løslatt med meldeplikt etter den første hendelsen.

Lagmannsretten etablerer en ordning som innebærer at siktede må oppholde seg i sitt hjem 24 timer i døgnet, med daglig meldeplikt til politiet. Retten innrømmer at opplegget ikke eliminerer gjentagelsesfaren:

Politiet har anledning til å føre tilsyn med at vilkårene overholdes. Lagmannsretten er enig med forsvarer i at selv om disse vilkårene ikke eliminerer gjentakelsesfaren, er de tilstrekkelig til å redusere gjentakelsesfaren slik at det ikke er tvingende nødvendig at siktede holdes fengslet.

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.