Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, møtte pressen utenfor tinghuset i Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Drapssiktede Tom Hagen skal løslates, har lagmannsretten bestemt. Politiet sier at de er overrasket over avgjørelsen, som nå skal behandles i Høyesterett.

Torsdag besluttet Eidsivating lagmannsrett, under dissens, at Tom Hagen skal løslates. Et flertall av dommerne mener at bevisgrunnlaget mot Hagen ikke er godt nok.

– Lagmannsrettens flertall finner ikke at det foreligger skjellig grunn til mistanke, heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

Kjennelsen ble anket av politiet og ble gitt såkalt oppsettende virkning, og dermed blir ikke Hagen løslatt fra varetekt før Høyesterett har behandlet saken.

Politiet er overrasket

Torsdag ettermiddag uttalte politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt at de er noe overrasket over at lagmannsretten vil løslate Tom Hagen.

– Vi registrerer at avgjørelsen ikke er enstemmig, sa en ellers ordknapp Hrenovica under et pressetreff utenfor Lørenskog lensmannskontor, som ligger like ved Hagens bolig i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Hrenovica opplyser at politiet har anket avgjørelsen fra lagmannsretten til Høyesterett, og at de har frist til klokken 10 fredag med å levere anke med begrunnelse.

– Grov feilvurdering

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, mener at politiet gjorde en feilvurdering ved å pågripe Tom Hagen og sikte ham for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

– Jeg synes dette er særdeles trist. Pågripelsen har vært en katastrofe for Hagen og hans barn og venner. Det er uttrykk for en grov feilvurdering fra politiets side, sier Holden, som forventer at Tom Hagen blir løslatt i løpet av fredag.

Hagen har sittet varetektsfengslet siden onsdag 29. april etter at Nedre Romerike tingrett mente at politiets beviser mot Hagen gir skjellig grunn til mistanke mot ham, altså at det er mer sannsynlig at han er skyldig, enn at han ikke er det.

Uenighet rundt rettsdokumenter

Nedre Romerike tingrett pekte i forrige uke på at det er «sannsynlig at det har vært flere involverte i saken» og begrunnet fengslingen med bevisforspillelsesfare.

Tingrettens kjennelse viste også til de klausulerte rettsdokumentene og pekte spesielt på dokumenter som «viser noe av den profesjonalitet som har vært påkrevd» i forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen ble flyttet fra boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog 31. oktober 2018.

Eidsivating lagmannsrett har altså kommet til en annen konklusjon enn tingretten. De erkjenner imidlertid at enkelte av rettsdokumentene kan underbygge en viss mistanke mot Hagen. Men flertallet mener at det ikke er tilstrekkelig til å konstatere skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen.

– Jeg er uskyldig

Holden, som tidligere var bistandsadvokat for Hagen-familien, ble oppnevnt som forsvarsadvokat da Tom Hagen ble pågrepet, etter Hagens eget ønske. Dermed fikk Holden innsyn i politiets beviser, og han sier at han ikke ble imponert.

– Da jeg så politiets begrunnelse, så var min oppfatning at dette var svært tynt, og da er jeg heller ikke veldig overrasket over at lagmannsretten har falt ned på en løslatelse, sier Holden.

Hagen, som har vært i flere avhør de siste dagene, har snakket mye med sin advokat om hva han mener om politiets etterforskning.

– Jeg kan kanskje referere fra en samtale jeg hadde med ham i går, som jeg tenker sier mye om hvilket fokus han har. Da sa han at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham kom til å ende, fordi som han selv sa til meg: «Jeg er jo uskyldig, så jeg vet at politiet ikke kommer til å finne noen bevis mot meg», sier Holden.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.