Politiet står fast ved teorien om at Hagen-familiens bolig i Sloraveien 4 på Fjellhamar er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lagmannsretten har forkastet Tom Hagens anke. Politiet får dermed ransake boligen hans videre.

Politiet fikk 14. mai medhold fra Nedre Romerike tingrett i at arbeidet med å ransake og sikre spor og bevis i Sloraveien kunne fortsette, men Tom Hagen anket avgjørelsen.

Onsdag kom Eidsivating lagmannsrett fram til at anken forkastes. Dermed kan politiet fortsette å ransake boligen som de mener fortsatt kan inneholde viktige bevis.

– Vi ga retten et tilsvar på anken innen fristen fredag klokken 10, og vi konstaterer at en enstemmig lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking er oppfylt, sier politiadvokat Haris Hrenovica i en pressemelding.

Politiet antyder at de trenger fire uker til arbeidet, med forbehold om at nye funn og opplysninger i saken kan medføre behov for ytterligere undersøkelser.

Har ikke alle svarene ennå

I meldingen skriver de at politiet har forståelse for at flere etterforskningsskritt som gjennomføres i etterforskningen, er belastende for nær familie av Anne-Elisabeth Hagen, men at det etter politiets mening fremdeles er viktig å gjennomføre detaljerte kriminaltekniske undersøkelser i Sloraveien.

– Vårt mål er å få svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. I tillegg til at Sloraveien 4 var hennes bolig, mener vi også at det er et åsted for en alvorlig straffbar handling, sier politiadvokaten.

– Så lenge det er potensial til å finne et svar, ønsker vi å fortsette undersøkelsene. Noen undersøkelser gir oss svar, andre gir oss nye spørsmål. Vi erkjenner at vi ikke har alle svarene ennå. Både av hensyn til etterforskningen, men ikke minst av hensynet til fornærmede og etterlatte, er det viktig at saken blir grundig etterforsket, og at vi gjør det vi kan for å finne svar på hva hun ble utsatt for 31. oktober 2018, sier Hrenovica.

Tredjemannsransaking

Da politiet i slutten av april pågrep Tom Hagen og siktet ham for drap på sin ektefelle, startet de samtidig en grundig ransaking av ekteparets bolig på Lørenskog.

Senere kom Eidsivating lagmannsrett til at politiet ikke hadde skjellig grunn til mistanke mot Hagen. Han ble derfor løslatt fra varetekt. Dermed var det heller ikke hjemmel til å ransake eiendommen.

Ransakingen ble derfor besluttet på nytt, på grunnlag av en annen hjemmel, en såkalt tredjemannsransaking. Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke at boligen er åsted for drap, og at den derfor kan ransakes uavhengig av om det foreligger skjellig grunn til mistanke direkte mot Hagen.

Tom Hagen er siktet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra boligen 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.